צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

מעבדות וחוקרים העוסקים במדעי הקוגניציה

מדעי הקוגניציה נוגעים במגוון רחב של תחומים ודיסציפלינות מחקריות. בטבלה שבקישור הזה תוכלו למצוא פירוט של מעבדות באוניברסיטה העברית הקשורות לתחומי הקוגנציה, כאשר עבור כל מעבדה מפורטים ראשי המעבדה וחוקריה עם פרטים ליצירת קשר.

בנוסף, בדפים שלהלן תוכלו למצוא רשימה נרחבת של קישורים לאתרים ולדפים של מעבדות וחוקרים אשר מחקריהם קשורים לתחומים השונים של מדעי הקוגניציה: