Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

רפואה

ד"ר שחר ארזי
נוירופסיכיאטריה - לחץ לאתר האישי

ד"ר חגית מגן (ריפוי בעיסוק)
מחקר קוגניטיבי - לחץ לאתר האישי

פרופ' יפעת פרוט
שליטה מוטורית - לחץ לאתר האישי

פרופ' אמיר עמדי
תפיסה רב-חושית, פלסטיות מוחית ופיתוח ראיה מלאכותית בעיוורים - לחץ לאתר האישי