Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

נוירוביולוגיה, חישוביות עצבית ו-ELSC

 

ד"ר ענבל גושן
אופטוגנטיקה - לחצו לאתר האישי

פרופ' שאול הוכשטיין
המערכת הויזאולית - לחצו לאתר האישי

פרופ' אהוד זהרי
קשר בין תפיסה, זיכרון ופעולה - לחצו לאתר האישי

ד"ר יונתן לווינשטיין
הבסיס העצבי לקבלת החלטות - לחצו לאתר האישי

פרופ' ישראל (אלי) נלקן
המערכת האודיטורית.

פרופ' עדי מזרחי
Neuronal and circuit plasticity - לחצו לאתר האישי

פרופ' יפעת פרוט
שליטה מוטורית - לחצו לאתר האישי

פרופ' אמיר עמדי
תפיסה רב-חושית, פלסטיות מוחית ופיתוח ראיה מלאכותית בעיוורים - לחצו לאתר האישי

ד"ר עמי צתרי
Molecular Mechanisms of Experience-Dependent Plasticity - לחצו לאתר האישי

פרופ' עידן שגב
נוירוביולוגיה תיאורטית - לחצו לאתר האישי