Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

קבלת החלטות

ד"ר שהם חושן הלל

קבלת החלטות בהיבטים חברתיים - לחצו לאתר אישי

פרופ' יעקב קריב
פסיכולוגיה קוגניטיבית - לחץ לאתר האישי

פרופ' אילנה ריטוב
שיפוט, קבלת החלטות ומו"מ - לחץ לאתר האישי

פרופ' אילן יניב

קבלת החלטות ומו"מ - לחצו לאתר