צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

סגל אדמיניסטרטיבי

מזכירויות

גב' שני כהן
רכזת החוג
קמפוס הר הצופים, מתחם אוסטרליה, חדר 204
טלפון: 02-5880099
 shanic@savion.huji.ac.il

גב' זיוה רחמין
מזכירת החוג לענייני תלמידים
קמפוס הר הצופים, מתחם אוסטרליה, חדר 205
שעות קבלה: ימי א-ה, 10:00-13:00
טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

אופיר נצר
מתאמת החוג
ophir.netzer@mail.huji.ac.il

יעוץ אקדמי

פרופ' ענת מריל
ראש החוג למדעי הקוגניציה
קמפוס הר הצופים, הפקולטה למדעי החברה, חדר 3507. שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5883302
anat.maril@mail.huji.ac.il

ד"ר איילת לנדאו
יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה
קמפוס הר הצופים, הפקולטה למדעי החברה, חדר 1607. שעת קבלה: בתיאום מראש
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

ד"ר עמרי אבנד
יועץ לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט)

omriabnd@gmail.com