Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

חינוך


פרופ' ברוך שוורץ
חקר הארגומנטציה, התפתחות קוגניטיבית ואינטראקציות חברתיות, התפתחות החשיבה המתמטית - לחץ לאתר האישי

פרופ' ענת זוהר
מטה קוגניציה, פיתוח החשיבה של תלמידים - לחץ לאתר האישי

פרופ' אביטל דויטש
פסיכולינגוויסטיקה - לחץ לאתר האישי

פרופ' נילי מור
קוגניציה ורגש - לחץ לאתר האישי

ד"ר קריסטה אסטרחן
פסיכולוגיה של למידה - לחץ לאתר האישי