Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

פסיכולוגיה

לרשימת כל החוקרים במחלקה  - לחצו כאן

 

ד"ר הלל אביעזר

זיהוי הבעות פנים, נוירו-פסיכולוגיה של הבעות רגש –לחצו לאתר האישי

פרופ' מירב אחישר

תפיסה, קוגניציה ולקויות למידה לחצו לאתר האישי

ד"ר ענבל ארנון

עיבוד ולמידת שפה -לחצו לאתר האישי

פרופ' ליאון דעואל

מדעי המוח הקוגניטיביים באדם -לחצו לאתר 

פרופ' רן חסין

תהליכים אקזקוטיביים ומחקר אמפירי של תהליכים לא מודעים גבוהים - לחצו לאתר

פרופ' אשר כהן

קשב ויזואלי ותפיסה -לחצו לאתר 

ד"ר רות מאיו

קוגניציה חברתית, מציאות מדומה -לחצו לאתר 

פרופ' ענת מריל

נוירוקוגניציה -לחצו לאתר 

פרופ' רם פרוסט

עיבוד אינפורמציה כתובה -לחצו לאתר 

ד"ר יוני פרצוב

המעבדה לקוגניציה חזותית -לחצו לאתר 

פרופ' יעקב שול

 קוגניציה ורגש - לחצו לאתר 

פרופ' מאיה תמיר

 ויסות רגשות - לחצו לאתר 

 ד"ר איילת לנדאו

brain attention and time lab -לחצו לאתר 

פרופ' גרשון בן-שחר

פסיכופיזיולוגיה קוגניטיבית -לחצו לאתר 

ד"ר שלמה ישראל

הביולוגיה של התנהגות חברתית -לחצו לאתר 

ד"ר טלי קליינמן

אינטראקציה בין מוטיבציה לקוגניציה בתהליכי ויסות עצמי (self-regulation). -לחצו לאתר