צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח: מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' עמרי אבנד
omri.abend@mail.huji.ac.il 

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

תואר ראשון במדעי הקוגניציה - מידע כללי

ייחודו של החוג למדעי הקוגניציה

החוג למדעי הקוגניציה התברך קודם כל בתלמידיו, הן מבחינה פורמלית – חתך הקבלה הוא מהגבוהים באוניברסיטה, ואולי חשוב יותר – במידת העניין והסקרנות שמאפיינת את התלמידים. להיבט זה של איכות התלמידים יש השפעה גדולה על רמתם ואופיים של כל השיעורים הייחודיים הניתנים בחוג לקוגניציה.
מבחינת תפיסת עולם, החוג לקוגניציה ייחודי בתפיסתו הבין-תחומית מחד ואי-התפשרות על הרמה מאידך. השקפת עולמנו היא שהבנת החשיבה האנושית דורשת אינטגרציה בין תחומי מדעי הרוח, החברה והטבע. כדי להתגבר על הקשיים המובנים בהכשרה אינטגרטיבית זו ייצרנו מערכת תומכת של תרגול ותמיכה אישית.
פן שלישי הוא המערכת המאפיינת את היחס לתלמידים בחוג. התלמידים מקבלים יחס אישי ואוזן קשבת בכל הרמות (הן ברמה המנהלתית ע"י המזכירות, והן ברמה האקדמית ע"י הייעוץ). כמו כן מתקיימים אירועים אקדמיים-חברתיים שאינם חלק מהתכנית האקדמית המסודרת, ומטרתם – הפגשת התלמידים עם תלמידים נוספים ועם תחומים הנושקים לקוגניציה אך אינם חלק מלימודי הליבה.

הכישורים ותחומי העניין הנדרשים ממי שמעוניין/ת ללמוד בחוג

מטרת החוג וייחודו היא הכשרה בין תחומית, מעין שיבה לרנסאנס. מאחר שאנו מאמינים שהבנת המבנה הקוגניטיבי תהיה תוצר של אינטגרציה בין תחומית, אנו פונים לתלמידים המתעניינים בשאלות – כיצד אנו חושבים? מהן מגבלות הלמידה האנושית? מהם גבולות הזכרון? האם ניתן להשביח אותו? אנו מעוניינים בתלמידים שנכונים ומוכנים לעבודה לימודית קשה, ושאינם נרתעים מקורסים כמותיים מחד ומדיונים מילוליים מאידך.

קורסי המתמטיקה והתכנות של החוג למדעי הקוגניציה

מלבד לימודי החובה בסטטיסטיקה, במסגרת התואר הראשון נלמדים עוד שני קורסי יסוד במתמטיקה – "שיטות אנליטיות" ו"שיטות אלגבריות" (בהיקף של 4 נ"ז כל אחד). אנו מצפים מהסטודנטים המגיעים לקורסים אלו לדעת, בעיקרון, את החומר שנלמד בתיכון במסגרת הבגרות ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה. הקורסים נבנו במיוחד עבור מסלול הלימודים בקוגניציה והם מספקים את התשתית המתמטית ההכרחית לקורסים המתקדמים בחוג. כמו כן ניתנים בחוג שני קורסי תכנות, וקורס (תובעני) בשם "חישוביות וקוגניציה" שבו לומדים להשתמש בשיטות מתמטיות ובתכנות לצורך פתרון - או התמודדות עם - שאלות קוגניטיביות (תהליכי זכרון, קבלת החלטות, ועוד). המטרה היא להביא את התלמידים להיות מסוגלים לבנות מודל קוגנטיבי פשוט יחסית ככלי לחקר תופעות מתחום הקוגניציה.

שילובי החוגים האפשריים עם קוגניציה

הלימודים בחוג לקוגניציה הם במסלול דו-חוגי, כאשר לצד החוג לקוגניציה יש לבחור חוג לימודים ראשי נוסף. כעיקרון, החוג לקוגניציה מעודד שילובי חוגים שונים, ואינו פוסל על הסף שום שילוב. השילובים הנפוצים ביותר הם קוגניציה ופסיכולוגיה וקוגניציה ומדעי המחשב. הנוחות בחוגים אלה כחוג שני טמונה בכך שחלק מקורסי החובה משותפים (למשל קורסי פיזיולוגיה ותהליכים קוגניטיביים עם לימודי פסיכולוגיה, וקורסי תכנות וקורסים מתמטיים עם לימודי מדעי המחשב). לכן, סך נקודות-הזכות שהן חובה לתואר קטן מסך נקודות-הזכות של כל אחד מהחוגים בפני עצמו. העובדה שתלמידים רבים משלבים עם חוגים אלו יוצרת לשילובים הללו יתרון נוסף: בעת קביעת מועדי הבחינות מנסה הנהלת החוג לקוגניציה להתחשב בקורסי החובה של החוג השני של התלמידים ולמנוע התנגשויות, אולם אין היא יכולה לקחת בחשבון את כל הצירופים והאילוצים האפשריים של החוגים והמסלולים השונים.
שילובי חוגים אופיינים נוספים: בלשנות, פילוסופיה, תקשורת, ביולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כלכלה, משפטים ועוד.

אנו נשתדל ללכת לקראת כל בקשה אפשרית של חוג שני, במסגרת האילוצים שצויינו לעיל.

קוגניציה - מה עושים עם זה?

תואר ראשון במדעי הקוגניציה, בדומה למרבית התארים הראשונים האחרים, אינו הכשרה יעודית למקצוע. עיקר ייעודו מתן בסיס רחב בתחומי מדעי הרוח (פילוסופיה, חקר השפה, תהליכי חשיבה וזכרון), הביולוגיה (תהליכים ביולוגיים, הבסיס העצבי למדעי הקוגניציה) והחשיבה המתמטית (קורסי יסוד במתמטיקה, לוגיקה, תכנות, חישוביות וקוגניציה) להבנת התחום. מטרת הלימודים היא בניית היכולת הביקורתית והמחקרית על מנת להכשיר אנשים עם יכולת חשיבה וניתוח עצמאיים בתחומי הקוגניציה. בכך לימודי תואר ראשון בקוגניציה הם בסיס מצוין למעוניינים להמשיך במסלול מחקרי אקדמאי (ובפרט במסלול של התכנית האישית למוסמך בחוג לקוגניציה).

במסגרת שנה ג מוצע לתלמידים לבצע פרויקט מחקר אישי באחת המעבדות באוניברסיטה העוסקות בתחומי הקוגניציה, כאשר טווח הפרויקטים משתרע על פני קשת רחבה של אפשרויות: רשתות חברתיות באינטרנט, אימוץ חדשנות (במסגרת ביה"ס למנהל עסקים), תהליכי קבלת החלטות, הבסיס ללקויות למידה (במסגרת פסיכולוגיה), קוגניציה מוסיקלית, ועוד רבים אחרים (לפרטים נוספים עיינו בדף "פרויקט מחקר עצמאי במעבדה", וכן בדף "מעבדות" שבתפריט הראשי). מאחר ותלמידי החוג לקוגניציה הם מהטובים שבתלמידי האוניברסיטה הם "מבוקשים" כמעט בכל מעבדות המחקר.

בנוסף, מאחר שכל תלמידי הקוגניציה לומדים במסלול דו-חוגי, הצד המקצועי תלוי בחוג השני, שהמיומנויות והיכולות הנרכשות במסגרתו משודרגם ומועשרות ע"י לימודי הקוגניציה. למשל: בהקשר התכנותי, השאלה "מהו ממשק יעיל למשתמש?" הינה שאלה קוגניטיבית-תפיסתית; בהקשר חינוכי, שאלות העוסקות בפיתוח תכניות הכשרה חינוכיות נוגעות באופן ישיר לאילוצים המוטלים ע"י המערכת הקוגניטיבית של התלמידים; ועוד.