מידע למתעניינים

קוגניציה - מה עושים עם זה?

תואר ראשון בקוגניציה, בדומה למרבית התארים הראשונים האחרים, אינו הכשרה ברורה למקצוע. עיקר ייעודו מתן בסיס רחב, הן מתחומי מדעי הרוח  (פילוסופיה, חקר השפה, תהליכי חשיבה וזכרון), הן הביולוגיה (תהליכים ביולוגיים, הבסיס העצבי למדעי הקוגניציה) והן החשיבה המתמטית (קורסי יסוד במתמטיקה, לוגיקה, תכנות, חישוביות וקוגניציה) להבנת התחום. נקודת המוצא היא הכשרת היכולת הבקורתית והמחקרית. המאמץ הוא להכשיר אנשים עם יכולת חשיבה וניתוח עצמאיים בתחום. בכך לימודי תואר ראשון בקוגניציה הם בסיס מצוין למעוניינים להמשיך במסלול מחקרי אקדמאי.  במסגרת שנה ג' נציע החל משנת הלימודים הבאה פרויקט מחקר אישי במעבדה, כשתחום הפרויקטים נע בין מגוון רחב של אפשרויות: רשתות חברתיות באינטרנט, אימוץ חדשנות (במסגרת מנהל עסקים), תהליכי קבלת החלטות, הבסיס ללקויות למידה (במסגרת פסיכולוגיה), קוגניציה מוסיקלית ועוד רבים אחרים (לפרטים נוספים, עיינו בפרק "מעבדות ואנשים"). מאחר ותלמידי החוג לקוגניציה הם מהטובים שבתלמידי האוניברסיטה, הם "מבוקשים" כמעט בכל מעבדות המחקר באוניברסיטה.

בנוסף, מאחר שכל תלמידי הקוגניציה לומדים במסלול דו-חוגי, הצד המקצועי תלוי בחוג השני. לימודי הקוגניציה משדרגים יכולות אלה. למשל  - בהקשר תכנותי – מהו ממשק יעיל למשתמש? זוהי שאלה קוגניטיבית תפיסתית. בהקשר חינוכי – כיצד ניתן לחשוב על תכניות הכשרה חינוכית, באופן המתחשב באילוצים של המערכת הקוגניטיבית של התלמידים וכו'.

ייחוד החוג

במה קוגניציה שונה משאר החוגים?

החוג לקוגניציה התברך קודם כל בתלמידיו. הן מבחינה פורמלית, חתך הקבלה הוא מהגבוהים באוניברסיטה (מעל לכל חוג שני), ואולי חשוב יותר – בטיב העניין ומידת הסקרנות שמאפיינת את התלמידים. לפן זה יש השפעה גדולה על רמתם ואופיים של כל השיעורים הייחודיים הניתנים לקוגניציה.

מבחינת תפיסת עולם, החוג לקוגניציה ייחודי בתפיסתו הבין תחומית מחד ואי התפשרות על הרמה מאידך. השקפת עולמנו היא שהבנת החשיבה האנושית דורשת אינטגרציה בין תחומי מדעי הרוח, החברה והטבע. כדי להתגבר על הקשיים המובנים בהכשרה אינטגרטיבית זו ייצרנו מערכת תומכת של תרגול ותמיכה אישית.

פן שלישי הוא המערכת המאפיינת את הגישה בחוג לקוגניציה. התלמידים מקבלים יחס אישי ואוזן קשבת בכל הרמות (הן המנהלתית, ע"י המזכירות והן האקדמית ע"י הייעוץ). כמו כן מתקיימים אירועים אקדמיים-חברתיים, שאינם חלק מהתכנית האקדמית המסודרת ומטרתם – הפגשת התלמידים עם תלמידים נוספים ועם תחומים הנושקים לקוגניציה אך אינם חלק מלימודי הליבה.

מהם השילובים הנפוצים עם קוגניציה?

בעיקרון אנו מעודדים שילובים שונים ואיננו פוסלים על הסף שום שילוב. בהתאם ליעדי החוג השילובים הנפוצים ביותר מתחלקים כמעט באופן שווה בין פסיכולוגיה ומדעי המחשב כחוגים שניים. הנוחות בחוגים אלה כחוג שני טמונה בכך שחלק מקורסי החובה משותפים (למשל תהליכים ביולוגיים ותהליכים קוגניטיביים עם פסיכולוגיה וקורסי תכנות וקורסים מתמטיים עם מדעי המחשב). לכן סך נקודות החובה קטן מסכום נקודות החובה של כל אחד משני החוגים. בנוסף, יש יתרון לריבוי התלמידים כאשר נקבעים תאריכי בחינות. אם כי אנו מנסים להתחשב בכל קורסי החובה של התלמידים איננו מצליחים לעשות זאת עם כל צירוף אפשרי.

 

צירופים נוספים קיימים: בלשנות, פילוסופיה, תקשורת, ביולוגיה, פיסיקה.

אנו נשתדל ללכת לקראת כל בקשה אפשרית, במסגרת האילוצים שצויינו לעיל.

כישורים ותחומי עניין דרושים

קוגניציה - מהם הכישורים ותחומי העניין שצריכים להיות לאדם על מנת שיתאים ללמוד בחוג?

מטרת החוג  וייחודו היא הכשרה בין תחומית, מעין שיבה לרנסאנס. מאחר שאנו מאמינים שהבנת המבנה הקוגניטיבי תהיה תוצר של אינטגרציה בין תחומית, אנו פונים לתלמידים המתעניינים בשאלות – כיצד אנו חושבים? מהן מגבלות הלמידה האנושית? מהם גבולות הזכרון? האם ניתן להשביח אותו? ואינם נרתעים מעבודה קשה ומקורסים כמותיים. מאידך – אנו מצפים לתלמידים שאינם נרתעים מדיונים מילוליים.

קורסי המתמטיקה והתכנות

קורסי המתמטיקה והתכנות - מהם? מהי הרמה הדרושה? וכיצד באים לידי ביטוי בתחום הקוגניציה?

במסגרת התואר נלמדים 2 קורסי יסוד במתמטיקה – שיטות אנליטיות ושיטות אלגבריות  (בהיקף של 4 נקודות כל אחד). אנו מצפים מהסטודנטים המגיעים לקורס הראשון לדעת (בעיקרון) את החומר שנלמד במסגרת 5 יחידות במתמטיקה בתיכון. הקורסים נבנו במיוחד עבור הדרישות של קוגניציה. בנוסף ניתנים שני קורסי תכנות, וקורס (תובעני) שבו לומדים להשתמש בשיטות מתמטיות ובתכנות לצורך פתרון (או התמודדות עם) שאלות קוגניטיביות ( תהליכי זכרון, קבלת החלטות). המטרה היא להביא תלמידים להיות מסוגלים לבנות מודל פשוט לשאלות קוגניטיביות.

אפשרויות לתואר שני

מהן אפשרויות ההמשך לתואר שני?

תואר שני בקוגניציה הינו תכנית אישית ובכך ייחודו. פרט לסמינר משותף, שמטרתו להפגיש את כל תלמידי תואר שני ולחשוף אותם לתחומי מחקר וסדרי האוניברסיטה, ניתן לבנות בעזרת היועץ, תכנית קורסים המותאמת לתחום ההתעניינות העיקרי, שבו תתבצע עבודת המחקר. הדגש של התואר הוא פיתוח יכולת החשיבה והמחקר העצמאי. ניתן לבצע מחקר במגוון גדול של תחומים הכוללים – מחקר התנהגותי או מחקר הדמייה בפסיכולוגיה או ביולוגיה , תהליכי קבלת החלטות, בלשנות וכו'. אם כי הקוגניציה כמסגרת על מאפשרת מגוון גדול של תחומים, אין תלמיד בודד יכול להתמחות בכל התחומים האלה אלא לבחור מתוכם. אנו מאוד מעודדים "הכנת שיעורי בית" לפני ההרשמה – בעזרת חיפוש באינטרנט (ניתן להעזר בקישורים מהאתר שלנו) לאיתור תחום ומנחה אפשריים כבר עם ההרשמה.