צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

תכנית לימודים אישית למוסמך בקוגניציה

למידע מפורט בנוגע לתכנית הלימודים לחצו כאן

 

מטרת הלימודים

בעשורים האחרונים התבססה בעולם דיסציפלינה חדשה, מדעי הקוגניציה. זוהי דיסציפלינה בין תחומית במהותה, שמביאה תחת קורת גג אחת בלשנות תאורטית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי המוח, לוגיקה וחישוביות. מטרת התכנית לאפשר לתלמידים לבנות תכנית לימודים ומחקר בין-תחומיים המתמקדים בתהליכים הקוגניטיביים השונים, כגון קליטה ועיבוד אינפורמציה, ייצוג ידע, זיכרון ושפה, ועוד.

מטרת הלימודים בתכנית האישית למוסמך (תואר שני) בקוגניציה היא לחשוף את התלמידים לתכנים ולמתודולוגיה של מדעי הקוגניציה, ולאפשר לתלמיד/ה המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים.

שיטות המחקר המייחדות את מדעי הקוגניציה מבוססות, בין השאר, על מחקר אמפירי (בבני אדם או בבעלי חיים), בנייה ויישום של מודלים חישוביים, ובחינת יחסי הגומלין בין מודלים אלו לבין המחקר האמפירי בתחומי הקוגניציה השונים כתפיסה, למידה, זיכרון ושפה.

 

תנאי הקבלה

התכנית האישית למוסמך בקוגניציה מיועדת לבוגרי החוגים לפילוסופיה, פסיכולוגיה, אנגלית (מגמת בלשנות), בלשנות, חינוך, מוסיקולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, קלינאות תקשורת ומדעי הקוגניציה, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה לתכניות אישיות למוסמך במסלול המחקרי, ולתנאי התכנית במדעי הקוגניציה כמפורט באתר החוג (הפרטים להלן).

 

תכנית הלימודים

תלמידים המעוניינים לקבוע לעצמם תכנית לימודים אישית במדעי הקוגניציה ייצרו קשר עם מורה שיסכים להנחות אותם בתכנון לימודיהם ובעבודת המוסמך שלהם. תכנית הלימודים האישית תהיה בנויה סביב הנושא המרכזי שבו בחרו התלמידים להתמחות, ותכלול שיעורים, סמינריונים וקורסי עזר ממדורים שונים. חובות הלימודים יהיו בהתאם לחובות הלימודים למוסמך בפקולטה למדעי הרוח.

בנוסף לנהלי הפקולטה, חלים על תלמידי התכנית הנהלים הבאים:

  1. תלמידי המוסמך במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של 28 נ"ז שישוקללו לסגירת התואר. כמו כן, על כל תלמיד לקבל פטור מקורס עזר מתקדם למחקר (סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שפה, קורס תכנוּת). זאת בתיאום עם המנחה ועם יועץ המ"א. ניתן לקבל את הפטור במהלך לימודי התואר או על סמך לימודים קודמים.
  2. לימודי ב"א בממוצע 90 לפחות בחוג ובממוצע הכללי לימודי השלמה בממוצע 90 לפחות.

משקל בציון סופי

חובה

הערות

35%

קורסים בהיקף 28 נ"ז

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסים המיועדים לתואר בוגר הן מתוך החוג והן מחוצה לו (אך לא מבואות של שנה א')  ולהעביר בקשה לוועדת הוראה של הפקולטה למדעי הרוח בהמלצת המנחה שהקורס חיוני לעבודת התזה לאישור סופי), כל היתר יהיו קורסים המיועדים לתואר מוסמך. (תיתכן דרישת השלמת קורסים. יקבע ע"פ לימודי הבוגר). רשימת הקורסים מופיעה בשנתון האוניברסיטה (תחת "תכנית אישית למוסמך").

15%

עבודה סמינריונית

כתיבת העבודה לא מזכה בנ"ז (הנ"ז של הקורס עצמו נחשבות למניין ה 28 נ"ז). העבודה תכתב בקורס שמוגדר כסמינר במסגרת החוג בלבד. ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל המרצה המנחה לתיזה.

35%

עבודת גמר - תיזה

 

15%

בחינת גמר

בחינת גמר בע"פ על עבודת המחקר והתיזה.

 

כלי עזר למחקר

שפה, קורס תכנות, שיטות מחקר איכותני/ כמותי. בתאום המנחה ויועץ המ"א.

ניתן לקבל את הפטור על סמך לימודים קודמים או ללמוד במהלך תואר המוסמך.

כלי עזר למחקר אינו משוקלל לממוצע התואר ואינו נספר למניין 28 הנ"ז הנדרשות.

לקיחת קורס מעבדתי (כמו מפגש מודרך) מומלצת ע"י החוג

 

*בקשה להכרה בקורסים לחוג- גורם מאשר: יועצת מ"א. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "בקשה לאישור יועץ".

*בקשה להכרה בקורסים ממוסד אחר- ניתן להכיר עד שליש מהלימודים.

גורם ממליץ: יועצת מ"א. גורם מאשר: הועדה ללימודים מתקדמים . את הבקשה יש להגיש על גבי טופס " בקשה להכרה בקורסים " בצירוף המלצת היועץ וגיליון ציונים רשמי.

  

לפי החלטת ועדת הוראה, זיכויים אקדמיים ממוסדות אקדמיים אחרים ינתנו רק על קורסים עם ציון 75 לפחות.

כמו כן, נקודות הזיכוי הן בהתאם לנקודות הנלמדות באוניברסיטה העברית. למשל, תלמידים של האוניברסיטה הפתוחה שבה על הקורס מקבלים 6 נ"ז, יזוכו באוניברסיטה העברית ב-4 נ"ז בלבד.

 

למי פונים?

 

לייעוץ והכוונה יש לפנות ליועצת המוסמך, פרופ' הילה יעקובסון: Hilla.jacobson@mail.huji.ac.il 

בנוסף, ניתן לפנות למזכירות החוג, הפתוחה בימים א-ה בין השעות 10:00-13:00, במתחם אוסטרלי שבקמפוס הר-הצופים. טלפון: 02-5883758