צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

תכנית לימודים אישית למוסמך בקוגניציה

ההרשמה למוסמך נמצאת בעיצומה! ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-30.6.19.

 

למידע בשנתון האוניברסיטה בנוגע לתכנית הלימודים לחצו כאן

לעיון בנהלי הרישום לתואר מוסמך לחצו כאן

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית האישית למוסמך (תואר שני) בקוגניציה היא לחשוף את התלמידים לתכנים ולמתודולוגיות של מדעי הקוגניציה, ולאפשר לתלמיד/ה המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים. התלמידים יבנו תכנית לימודים אישית: רוב ככל הקורסים באוניברסיטה יהיו פתוחים בפני תלמידי המוסמך, והתלמיד/ה - בהתייעצות עם המנחה - ירכיב/תרכיב תכנית לימודים הקשורה לתחום הספציפי במדעי הקוגניציה שסביבו עתיד/ה התלמיד/ה לבצע את המחקר ולכתוב עבודת גמר (תזה). הלימודים בתכנית מיועדים לבוגרי ובוגרות תואר ראשון באחד התחומים הנושקים למדעי הקוגניציה (ראו להלן), בעלי משמעת עצמית ויכולת להציב לעצמם מטרות  ויעדים מוגדרים, הרוצים לבנות תכנית לימודים אישית ולבחור נתיב מחקר בשדה הרחב והקסום של מדעי הקוגניציה.

לפרטים נוספים על מדעי הקוגניציה ראו כאן.

 

תנאי הקבלה

התכנית האישית למוסמך בקוגניציה מיועדת לבוגרי החוגים לפילוסופיה, פסיכולוגיה, אנגלית (מגמת בלשנות), בלשנות, חינוך, מוסיקולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, קלינאות תקשורת ומדעי הקוגניציה, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה לתכניות אישיות למוסמך במסלול המחקרי, ולתנאי התכנית במדעי הקוגניציה כמפורט באתר החוג (הפרטים להלן).

 

תכנית הלימודים

תלמידים המעוניינים לקבוע לעצמם תכנית לימודים אישית במדעי הקוגניציה ייצרו קשר עם מורה שיסכים להנחות אותם בתכנון לימודיהם ובעבודת המוסמך שלהם. תכנית הלימודים האישית תהיה בנויה סביב הנושא המרכזי שבו בחרו התלמידים להתמחות, ותכלול שיעורים, סמינריונים וקורסי עזר ממדורים שונים. חובות הלימודים יהיו בהתאם לחובות הלימודים למוסמך בפקולטה למדעי הרוח.

בנוסף לנהלי הפקולטה, חלים על תלמידי התכנית הנהלים הבאים:

  1. הלימודים בתכנית מתנהלים במסלול א' - המסלול המחקרי - בלבד. מסלול זה כולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
  2. תלמידי המוסמך במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של 28 נ"ז שישוקללו לסגירת התואר. כמו כן, על כל תלמיד/ה ללמוד קורס עזר מתקדם למחקר בהיקף של 4 נ"ז (סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שפה, קורס תכנות) ולהגיע לרמת "פטוֹר". זאת בתיאום עם המנחה ועם יועץ המ"א.
  3. לתכנית למוסמך יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי הב"א בממוצע 90 לפחות בחוג המדובר ו-90 בממוצע הכללי.
  4. לימודי השלמה למוסמך: במידה ונדרשים לימודי השלמה למוסמך (ייקבע עפ"י לימודי הב"א של התלמיד/ה) על התלמיד/ה לסיים את את קורסי ההשלמה בממוצע 85 לפחות. (לעתים ניתן לקחת את קורסי ההשלמה במקביל ללימודי המ"א, ולעתים נדרשת שנת השלמה לפני תחילת הלימודים.)

המרכיבים השונים של לימודי המוסמך ומשקלם בקביעת הציון לתואר

משקל בציון סופי

חובה

הערות

35%

קורסים בהיקף 28 נ"ז

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסים המיועדים לתואר בוגר הן מתוך החוג והן מחוצה לו (אך לא מבואות של שנה א'), ולהעביר בקשה לוועדת הוראה של הפקולטה למדעי הרוח בהמלצת המנחה שהקורס חיוני לעבודת התזה. כל יתר הקורסים יהיו קורסים המיועדים לתואר מוסמך. (תיתכן דרישת השלמת קורסים, במקביל ללימודי המ"א או במשך שנת השלמות לפני המ"א; עניין זה ייקבע עפ"י לימודי הב"א.) רשימת הקורסים מופיעה בשנתון האוניברסיטה, תחת "תכנית אישית למוסמך במדעי הקוגניציה"; אולם ניתן לקחת כל קורס ברמת מוסמך באוניברסיטה באישור של מנחה ויועץ מ"א.

15%

עבודה סמינריונית

כתיבת העבודה לא מזכה בנ"ז. העבודה תיכתב בקורס שמוגדר כסמינר במסגרת החוג בלבד (הנ"ז של הקורס עצמו כן נחשבות למניין ה-28 נ"ז). ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל מרצה שהינו המנחה לתיזה.

35%

עבודת גמר - תיזה

 

15%

בחינת גמר

בחינת גמר בע"פ על עבודת המחקר והתיזה.

 

כלי עזר מתקדם למחקר

שפה, קורס תכנות, שיטות מחקר כמותניות/איכותניות - בתאום עם המנחה ויועץ המ"א.

ניתן לקבל פטוֹר על סמך לימודים קודמים, או ללמוד קורס/ים מתאים/ים במהלך תואר המוסמך.

כלי עזר מתקדם למחקר אינו משוקלל לממוצע התואר ואינו נספר למניין 28 הנ"ז הנדרשות.

 

הערות לגבי הקורסים

קורס מעבדתי

לקיחת קורס מעבדתי (כמו מפגש מודרך) מומלצת ע"י החוג.

קורסים מחוץ לחוג

ניתן להגיש בהקשה להכיר בקורסי מוסמך מחוץ לחוג לקוגניציה. גורם מאשר: יועץ/ת מ"א. את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס הזה.

הכרה בקורסים ממוסד אחר

ניתן להכיר בקורסים ממוסד אחר בהיקף של עד שליש מהלימודים. גורם ממליץ: יועץ/ת מ"א. גורם מאשר: הועדה ללימודים מתקדמים. יש להגיש בקשה מתאימה באמצעות מילוי טופס מקוון "בקשה להכרה בקורסים" הנמצא באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח; בצירוף המלצת יועץ/ת המ"א, סילבוסים של הקורסים המדוברים, וגיליון ציונים רשמי שבו מופיעים קורסים אלו. 

לפי החלטת ועדת הוראה, זיכויים אקדמיים ממוסדות אקדמיים אחרים ינתנו רק על קורסים עם ציון 75 לפחות.

כמו כן, נקודות הזיכוי שאותן מקבלים על קורסים הוא בהתאם למשקלם באוניברסיטה העברית. כך, למשל, קורס שבאוניברסיטה הפתוחה משקלו 6 נ"ז יזוכה באוניברסיטה העברית ב-4 נ"ז בלבד.

 

לפרטים נוספים

לייעוץ והכוונה יש לפנות ליועץ לתואר מוסמך, ד"ר עמרי אבנד  omriabnd@gmail.com         

בנוסף, ניתן לפנות למזכירות החוג שבמתחם אוסטרליה בקמפוס הר-הצופים. המזכירות פתוחה בימים א-ה בין השעות 10:00-13:00. מספר הטלפון במזכירות הוא: 02-5883758