צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח: מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' עמרי אבנד
omri.abend@mail.huji.ac.il 

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

תכנית לימודים אישית למוסמך במדעי הקוגניציה

ההרשמה למוסמך מתקיימת בין החודשים ינואר עד יוני.

למידע בשנתון האוניברסיטה בנוגע לתכנית הלימודים לחצו כאן

לעיון בנהלי הרישום לתואר מוסמך לחצו כאן
 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית האישית למוסמך (תואר שני) במדעי הקוגניציה היא לחשוף את התלמידים לתכנים ולמתודולוגיות של מדעי הקוגניציה, ולאפשר לתלמיד/ה המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים. התלמידים יבנו תכנית לימודים אישית: רוב ככל הקורסים באוניברסיטה יהיו פתוחים בפני תלמידי המוסמך, והתלמיד/ה - בהתייעצות עם המנחה - ירכיב/תרכיב תכנית לימודים הקשורה לתחום הספציפי במדעי הקוגניציה שסביבו עתיד/ה התלמיד/ה לבצע את המחקר ולכתוב עבודת גמר (תזה). הלימודים בתכנית מיועדים לבוגרי ובוגרות תואר ראשון באחד התחומים הנושקים למדעי הקוגניציה (ראו להלן), בעלי משמעת עצמית ויכולת להציב לעצמם מטרות  ויעדים מוגדרים, הרוצים לבנות תכנית לימודים אישית ולבחור נתיב מחקר בשדה הרחב של מדעי הקוגניציה.

תנאי הקבלה

התכנית האישית למוסמך במדעי הקוגניציה מיועדת לבוגרי החוגים לפילוסופיה, פסיכולוגיה, אנגלית (מגמת בלשנות), בלשנות, חינוך, מוסיקולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, קלינאות תקשורת ומדעי הקוגניציה, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה לתכניות אישיות למוסמך במסלול המחקרי, ולתנאי התכנית במדעי הקוגניציה כמפורט באתר החוג (הפרטים להלן).

תכנית הלימודים

תלמידים המעוניינים לקבוע לעצמם תכנית לימודים אישית במדעי הקוגניציה ייצרו קשר עם מורה שיסכים להנחות אותם בתכנון לימודיהם ובעבודת המוסמך שלהם. תכנית הלימודים האישית תהיה בנויה סביב הנושא המרכזי שבו בחרו התלמידים להתמחות, ותכלול שיעורים, סמינריונים וקורסי עזר ממדורים שונים. חובות הלימודים יהיו בהתאם לחובות הלימודים למוסמך בפקולטה למדעי הרוח.

בנוסף לנהלי הפקולטה, חלים על תלמידי התכנית הנהלים הבאים:

  1. הלימודים בתכנית מתנהלים במסלול א' - המסלול המחקרי - בלבד. מסלול זה כולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
  2. קבלה לתכנית מותנית במציאת מנחה מבעוד מועד.
  3. תלמידי המוסמך במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של 28 נ"ז שישוקללו לסגירת התואר. כמו כן, על כל תלמיד/ה ללמוד קורס עזר מתקדם למחקר בהיקף של 4 נ"ז (סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שפה, קורס תכנות) ולהגיע לרמת "פטוֹר". זאת בתיאום עם המנחה ועם יועץ המוסמך.
  4. לתכנית למוסמך יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי הבוגר בממוצע 90 לפחות בחוג המדובר ו-90 בממוצע הכללי.
  5. לימודי השלמה למוסמך: במידה ונדרשים לימודי השלמה למוסמך (ייקבע עפ"י לימודי הבוגר של התלמיד/ה) על התלמיד/ה לסיים את את קורסי ההשלמה בממוצע 85 לפחות. (לעתים ניתן לקחת את קורסי ההשלמה במקביל ללימודי המוסמך, ולעתים נדרשת שנת השלמה לפני תחילת הלימודים.)

המרכיבים השונים של לימודי המוסמך ומשקלם בקביעת הציון לתואר

משקל בציון סופי

חובה

הערות

35%

קורסים בהיקף 28 נ"ז

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסים המיועדים לתואר בוגר הן מתוך החוג והן מחוצה לו (אך לא מבואות של שנה א'). כל יתר הקורסים יהיו קורסים המיועדים לתואר מוסמך. (תיתכן דרישת השלמת קורסים, במקביל ללימודי המוסמך או במשך שנת השלמות לפני המוסמך; עניין זה ייקבע עפ"י לימודי הב"א.) רשימת הקורסים מופיעה בשנתון האוניברסיטה, תחת "תכנית אישית למוסמך במדעי הקוגניציה"; אולם ניתן לקחת כל קורס ברמת מוסמך באוניברסיטה באישור המנחה ויועץ מוסמך.

15%

עבודה סמינריונית

כתיבת העבודה לא מזכה בנ"ז. העבודה תיכתב בקורס שמוגדר כסמינר במסגרת החוג בלבד (הנ"ז של הקורס עצמו כן נחשבות למניין ה-28 נ"ז). ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית  בהנחיית המנחה או מרצה אחר.

35%

עבודת גמר - תיזה

 

15%

בחינת גמר

בחינת גמר בע"פ על עבודת המחקר והתיזה.

 

כלי עזר מתקדם למחקר

שפה, קורס תכנות, שיטות מחקר כמותניות/איכותניות - בתאום עם המנחה ויועץ המ"א.

ניתן לקבל פטוֹר על סמך לימודים קודמים, או ללמוד קורס/ים מתאים/ים במהלך תואר המוסמך.

כלי עזר מתקדם למחקר אינו משוקלל לממוצע התואר ואינו נספר למניין 28 הנ"ז הנדרשות.

 

הערות לגבי הקורסים

קורס מעבדתי

החוג ממליץ לשלב במסגרת הקורסים לתואר קורסים מעבדתיים. (כגון מפגש מודרך).

קורסים מחוץ לחוג

ניתן להגיש בהקשה להכיר בקורסי מוסמך מחוץ לחוג למדעי הקוגניציה. גורם מאשר: יועץ/ת מ"א. את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס הזה.

הכרה בקורסים ממוסד אחר

ניתן להכיר בקורסים ממוסד אחר בהיקף של עד שליש מהלימודים. גורם ממליץ: יועץ/ת מ"א. גורם מאשר: הועדה ללימודים מתקדמים. יש להגיש בקשה מתאימה באמצעות מילוי טופס מקוון "בקשה להכרה בקורסים" הנמצא באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח; בצירוף המלצת יועץ/ת המ"א, סילבוסים של הקורסים המדוברים, וגיליון ציונים רשמי שבו מופיעים קורסים אלו. 

לפי החלטת ועדת הוראה, זיכויים אקדמיים ממוסדות אקדמיים אחרים ינתנו רק עבור קורסים עם ציון 75 לפחות.

כמו כן, נקודות הזיכוי שאותן מקבלים על קורסים הוא בהתאם למשקלם באוניברסיטה העברית. כך, למשל, קורס שבאוניברסיטה הפתוחה משקלו 6 נ"ז וקורס מקביל לו בהיקף 4 נ"ז ניתן באוניברסיטה העברית, יזוכה ב-4 נ"ז בלבד.

 

לפרטים נוספים

לייעוץ והכוונה יש לפנות ליועץ לתואר מוסמך, ד"ר עמרי אבנד  omri.abend@mail.hul.ac.il         

כמו כן,ניתן לפנות למזכירות החוג שבמתחם אוסטרליה בקמפוס הר-הצופים.
המזכירות פתוחה בימים א-ה בין השעות 10:00-13:00. טלפון : 02-5883758