צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח:
מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועצת לתואר מוסמך: פרופ' ענת מריל
anat.maril@mail.huji.ac.il

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

תואר ראשון במדעי הקוגניציה - תכנית הלימודים

מסגרת הלימודים לתואר ראשון במדעי הקוגניציה היא במתכונת דו-חוגית. החוג השני של התלמידים יהיה קשור למדעי הקוגניציה: פסיכולוגיה, פילוסופיה, בלשנות וחוגי שפות, מדעי המחשב, מדעי החיים, מתמטיקה, פיסיקה, מוסיקולוגיה, סטטיסטיקה וכלכלה. (במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לשילובים נוספים.) משך הלימודים הוא שלוש שנים. 

תוכנית הלימודים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים: 

  1. לימודי רוחב מקיפים בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה: פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה ולוגיקה, חישוביות וקוגניציה, ומוח וקוגניציה.                                                                    
  2. לימודי התמחות בתחום אחד בהיקף של חוג לימודים. תחום זה יהיה אחד מחוגי הלימודים המפורטים ברשימה שלעיל.
  3. לימודים בין-תחומיים בקורסים כמו לשון וחשיבה, מחשבה ומחשבים, חישוביות עצבית, וקוגניציה מוסיקלית, המדגישים את חשיבות השילוב בין ידע ושיטות שונות בחקר הקוגניציה.

שימו לב: סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר בוגר בשנת הלימודים תשע"ט ואילך מחויבים לסיום בהצלחה קורס עיוני בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות המועבר בשפה האנגלית. מילוי תנאי זה מהווה תנאי לזכאות לתואר בוגר. פטורים מחובה זו:

  1. תלמידים הלומדים בחוג לאנגלית ותלמידי ב"א כללי הלומדים חטיבה באנגלית.
  2. תלמידים המשתתפים בתכנית חילופי סטודנטים.
  3. תלמידי חוגים רגיונליים – לימודים רוסיים וסאלוויים, שפה וספרות גרמנית, לימודים רומאניים ולימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים – הלומדים קורס בחירה אחד בשפת מקור במסגרת החוג שלהם בהתאם לתכנית הלימודים שלהם.

לתשומת לבכם - תלמידים הלומדים בשני חוגים חייבים לעמוד בדרישה זו במסגרת חוג אחד בלבד. תלמידי שהחוג השני שלהם הוא בפקולטה למשפטים נדרשים למלא חובה זו בחוג שלהם שם.

התכנית התלת-שנתית של החובות והקורסים שיש ללמוד בחוג מתוארים בתכנית הלימודים. לעיון בתכנית הלימודים (לשנת תשפ"א) לחצו כאן

לאתר השנתון (קטלוג הקורסים ותכניות הלימודים) של האוניברסיטה העברית לחצו כאן

יש לקחת בחשבון שבצירופים של קוגניציה וחוגים מסוימים יידרש מאמץ מיוחד, ולעתים פריסת הלימודים ליותר משלוש שנים. בנוסף, התיאומים בין החוג לקוגניציה לבין חוג הלימודים השני אינם אפשריים בשילובים מסוימים, שכן ייתכנו חפיפות בזמני קורסי החובה ובמועדי הבחינות בין שני החוגים. (הבעייתיות הזו פחות קיימת בשילובים עם חוגים גדולים - פסיכולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה - שלגביהם נעשה מאמץ מיוחד מצד הנהלת החוג למנוע התנגשויות.)

 

למידע לגבי סיכויי קבלה ואופן הרישום לתואר ראשון לחצו כאן

לרישום לאוניברסיטה העברית לחצו כאן