תואר בוגר

לתכנית הלימודים לשנת תשע"ז/תשע"ח לחץ כאן

לשנתון האוניברסיטה העברית לחץ כאן

מסגרת הלימודים היא במתכונת דו-חוגית. החוג השני של התלמידים יהיה קשור למדעי הקוגניציה: פסיכולוגיה, פילוסופיה, בלשנות וחוגי שפות, מדעי המחשב, מדעי החיים, מתמטיקה, פיסיקה, מוסיקולוגיה, סטטיסטיקה וכלכלה. משך הלימודים הוא שלוש שנים. 

תוכנית הלימודים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים: 

  1. לימודי רוחב מקיפים בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה: פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה ולוגיקה, חישוביות וקוגניציה, ומוח וקוגניציה.                                                                    
  2. לימודי התמחות בתחום אחד בהיקף של חוג לימודים. תחום זה יהיה אחד מחוגי הלימודים המפורטים ברשימה שלעיל.
  3. לימודים בין-תחומיים בקורסים כמו לשון וחשיבה, מחשבה ומחשבים, חישוביות עצבית, וקוגניציה מוסיקלית, המדגישים את חשיבות השילוב בין ידע ושיטות שונות בחקר הקוגניציה.

מסלולי בוגר של הפקולטה למדעי הטבע-

שילוב המתאים למעוניינים בלימודים בין תחומיים. במסלול זה יבחר תלמיד בשני חוגים. תלמיד הבוחר חוג אחד מהפקולטה למדעי הטבע והשני בפקולטה אחרת – לקבלת תואר על התלמיד להשלים את כל החובות של כל אחד משני החוגים.

הפקולטה מאפשרת הרכבת צירופי חוגים מיוחדים, אך יש לקחת בחשבון שבצירוף כזה יידרש מאמץ מיוחד, ולעתים פריסת הלימודים ליותר משלוש שנים.  השלמה ותיאום אלו אינם אפשריים לעתים בצירוף שני חוגים, ייתכנו חפיפות בזמני הקורסים ובמועדי הבחינות בין שני החוגים.

החובות והקורסים שיש ללמוד במדעי הקוגניציה מתוארים בתכנית הלימודים.

ניתן ומומלץ לשלב את החוג למדעי הקוגניציה עם מדעי החיים, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה.