צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

סמינרים בקוגניציה

הפרטים שלהלן מעודכנים לפי המידע המופיע בשנתון הקורסים לשנת תש"ף (2019-2020). מומלץ להסתכל בתחילת הסמסטר באתר השנתון ולוודא שהפרטים לא השתנו.

 

סמינריון חוגי בקוגניציה - קורס 6120

קורס שנתי, חובה בתואר בוגר שנה ב'.
מרצי הקורס: פרופ' יוסף גרודזינסקי, דר' ערן אלדר