סמינרים בקוגניציה

קולוקוויום בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית 

כל יום חמישי 12:30 - 14:00 במהלך הסמסטר 

פרטים בהמשך 

 

סמינריון חוגי בקוגניציה - קורס 6120

פרטים בהמשך 

 

סמינר ELSC

כל יום חמישי בחמש, חדר ELSC בניין סילברמן קומה 6