תפריט

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

מהם השילובים הנפוצים עם קוגניציה?

בעיקרון אנו מעודדים שילובים שונים ואיננו פוסלים על הסף שום שילוב. בהתאם ליעדי החוג השילובים הנפוצים ביותר מתחלקים כמעט באופן שווה בין פסיכולוגיה ומדעי המחשב כחוגים שניים. הנוחות בחוגים אלה כחוג שני טמונה בכך שחלק מקורסי החובה משותפים (למשל תהליכים ביולוגיים ותהליכים קוגניטיביים עם פסיכולוגיה וקורסי תכנות וקורסים מתמטיים עם מדעי המחשב). לכן סך נקודות החובה קטן מסכום נקודות החובה של כל אחד משני החוגים. בנוסף, יש יתרון לריבוי התלמידים כאשר נקבעים תאריכי בחינות. אם כי אנו מנסים להתחשב בכל קורסי החובה של התלמידים איננו מצליחים לעשות זאת עם כל צירוף אפשרי.

 

צירופים נוספים קיימים: בלשנות, פילוסופיה, תקשורת, ביולוגיה, פיסיקה.

אנו נשתדל ללכת לקראת כל בקשה אפשרית, במסגרת האילוצים שצויינו לעיל.