מיין לפי אנשי סגל

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - Cogbaadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - Hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

פרופ' יוסף גרודזינסקי

YG
גבעת רם, מרכז המוח, בנין סילברמן, אגף ג׳, קומה 6 יום ה', 13:00-14:00
02-5881842

Specializations: Functional Anatomy of Language, Linguistic Theory (syntax, semantics), Language Acquisition, Aphasia,  Individual Variation