טפסים

 

 

באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח ניתן למלא באופן מקוון את הטפסים הבאים:

  • בקשה להיבחן במועד מיוחד (מועד ג)
  • בקשה לאישור להגיש עבודה באיחור
  • בקשה להכרה בקורסים ממוסד אקדמי אחר
  • טופס פנייה כללית לועדת ההוראה של הפקולטה
  • בקשה להתאמה בבחינות (להלן קישור לטופס: טופס בקשת התאמות).