קישורים שימושיים

בעמוד זה ניתן למצוא קישורים שימושיים עבור סטודנטים הרשומים ללימודים בחוג. מידע למתעניינים ניתן למצוא בתפריטי "תואר ראשון" ו"תואר שני" באתר זה.

מידע בסיסי

 • מידע אישי - כאן ניתן לראות את רשימת הקורסים והציונים מכל השנים, לראות את יתרת שכר הלימוד, להדפיס אישורים שונים, ועוד פעולות רבות

 • HUJImail - מערכת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאית. כל ההודעות מהאוניברסיטה יגיעו לכתובת האוניברסיטאית שלכם (שימו לב: במערכת הדואר האלקטרוני ישנה אפשרות לנתב לתיבת דוא"ל חוץ-אוניברסיטאית את הדואר הנכנס) 

 • לוח שנה אקדמי - מתי מתחילים ונגמרים הסמסטרים ובאלו חגים ותאריכים יש חופש

מידע הנוגע לקורסים

 • שנתון (קטלוג הקורסים) - הקטלוג המלא של הקורסים המתקיימים באוניברסיטה. כולל גישה לסקרי שביעות רצון מההוראה משנים עברו, קישורים לנהלים הרשמיים של תוכניות הלימוד השונות באוניברסיטה, ועוד

 • רישום.נט - מערכת ההרשמה לקורסים

 • MOODLE - מערכת אתרי הקורסים. מאפשרת לצפות בחומרי הלמידה של הקורסים שלכם

 • לוח בחינות - ריכוז תאריכי הבחינות של הקורסים בחוג לקוגניציה

 • DIGMI - אתר חביב המסונכרן עם קטלוג הקורסים של האוניברסיטה ומאפשר לבנות בקלות סימולציה של מערכת שעות (הערה: אתר זה הינו אתר חיצוני שאינו קשור לאוניברסיטה, ואין לאוניברסיטה אחריות על השימוש בו)

עניינים אקדמיים נוספים

ספריות

החיים הסטודנטיאליים

טפסים

באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח ניתן למלא באופן מקוון את הטפסים הבאים:

 • בקשה להיבחן במועד מיוחד (מועד ג)
 • בקשה לאישור להגיש עבודה באיחור
 • בקשה להכרה בקורסים ממוסד אקדמי אחר
 • טופס פנייה כללית לועדת ההוראה של הפקולטה

בנוסף, לנוחיותכם - רצ"ב הטפסים הבאים, זמינים להורדה:

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בחוג למדעי הקוגניציה

העבודה הסמינריות תשוקלל לציון הסופי של התואר כ-4 נ"ז, אך היא אינה נכללת במניין הנ"ז של התואר. כלומר, על הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית בנוסף לסך הנ"ז שעליהם ללמוד לטובת קבלת התואר. עם סיום הדרישות לתואר ולימוד מכסת הנ"ז הנדרשת יתווסף הציון של העבודה הסמינריונית וישוקלל במסגרת חישוב הממוצע הסופי של התואר (לדוגמה: אם הדרישה לתואר היא 60 נ"ז, יש ללמוד 60 נ"ז ובנוסף לכתוב עבודה סמינריונית. בסיום התואר יחושבו 64 נ"ז לממוצע: 60 נ"ז שנלמדו + 4 נ"ז על העבודה הסמינריונית).

עבודה סמינריונית בחוג לקוגניציה יכולה להתבצע בשתי צורות - עבודה מעשית או עבודה עיונית (ראו פירוט בהמשך). העבודה תיעשה תחת הנחייתו/ה של מרצה שנבחר/ה על ידי הסטודנט/ית, ובתיאום מלא עם המרצה. מכיון שנושאי המחקר בקוגניציה משתייכים לתחומים שונים ונחקרים באופנים שונים הקריטריונים לכתיבת העבודה משתנים בין מנחה למנחה. מומלץ לפיכך לקיים פגישה מסודרת עם המנחה לטובת תיאום ציפיות בנוגע לנושא העבודה, המבנה שלה, התכנים ודרך הצגתם.

סטודנטים המעוניינים לקבל הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית מוזמנים לקחת קורס מס' 51111 במחלקה לפסיכולוגיה - "כתיבה אקדמית והדרכה ביבליוגראפית בפסיכולוגיה".

אחד האתגרים בשלב תכנון העבודה הסמינריונית הוא להגדיר 'תחום' שלא יהיה רחב מדי, ולזהות בו שאלות או בעיות לא פתורות שניתן, בעיקרון, להשיב עליהן. כדי להגדיר תחום או לזהות שאלות הסטודנטים יצטרכו בדרך כלל לקרוא מעבר למה שיאוזכר באופן ישיר בעבודה ויופיע ברשימה הביבליוגראפית שלה.

עבודה סמינריונית מעשית

עבודה מעשית תתבסס על מחקר אמפירי (ניסוי במעבדה), שהסטודנט/ית יקח/תיקח בו חלק באחת המסגרות הבאות: (1) קורס "פרוייקט מחקר עצמאי במעבדה" (קורס מס' 06137); (2) "עבודה מעשית-מחקרית" בחוג לפסיכולוגיה; (3) סמינרים בחוגים השונים; (4) באמצעות פניה ישירה למנחה. מטרת עבודה זו הינה לתרגל מחקר עצמאי, ולכן רצוי - אך לא הכרחי - שהסטודנט/ית יציע/תציע את שאלת המחקר בעצמו/ה. חשוב ששאלת המחקר תהיה מצד אחד מספיק מצומצמת כך שניתן יהיה לחקור אותה בפרק זמן קצר, ומצד השני שתהיה מעניינת.
עבודה אמפירית צריכה להיות כתובה בפורמט של מאמר קטן. היקף: כ-15 עמודים. מבנה: תקציר; מבוא, שיטה, תוצאות, דיון; ביבליוגרפיה. בד"כ נדרשת קריאה של לא יותר מ-10 עד 15 מאמרים על מנת להיות מסוגל לכתוב עבודה.

 עבודה סמינריונית עיונית

עבודה סמינריונית היא הכנה לעבודת מחקר, וצריכה להגיע למסקנות או תובנות חדשות לגבי ממצאים מוכרים. עבודה עיונית תכלול תמיד סקירת ספרות ביקורתית של מצב הידע בתחום שנבחר; עבודה טובה במיוחד תציע גם כיוונים להמשך המחקר באותו תחום. סקירת ספרות איננה רשימה של סיכומי מאמרים, אלא אינטגרציה וסינתזה של כמה רעיונות מכמה מאמרים בחתך שנראה לסטודנט/ית מעניין, מעלה שאלות, או ראוי לביקורת. כלומר, מבחינת התוכן, החלוקה הפנימית של העבודה היא לפרקים או לסעיפים המוגדרים על ידי הסטודנט/ית, וכל פרק או סעיף דן בחומר הרלוונטי הקיים בספרות שנבחרה. הפרק האחרון יציג ממצאים חדשים או יציע כיוון מחקר ראוי העולה מתוך סקירת הספרות. על כן אין דרישה למספר מסויים של ערכים ביבליוגראפיים; הכל תלוי בתחום הידע בו הסטודנט/ית בחר/ה להתמקד, כשהמינימום יהיה בדרך כלל בין 7 ל-8 פריטים. אורך העבודה עשוי להיות ארוך מעבודה אמפירית (כ-15-30 עמודים מודפסים ברווח כפול).

 פרטים טכניים בנוגע להגשת העבודה

מועד ההגשה האחרון: 30 בספטמבר (במקרים מיוחדים תינתן אפשרות להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר. יש להגיש טופס "בקשה להגשה באיחור של עבודה", הנמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח, כאן).

היקף העבודה: בין 15 ל-30 עמודים ברווח כפול (כתלות בסוג העבודה, תחום המחקר ודרישות המרצה).

מנחים

א. רשימה חלקית של מנחים ניתן למצוא באתר החוג תחת תפריט "מעבדות", וכן במסמך הזה.

ב. המעוניינים במנחה שאינו מופיע ברשימה מתבקשים לתאם זאת מול יועצת הב"א והמנחה עצמו/ה.

ג. רשימת המנחים המציעים לבצע את העבודה במסגרת קורס "פרוייקט מחקרי עצמאי במעבדה" ניתן למצוא באתר החוג בתפריט "מעבדות".

ד. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית עיונית גם במסגרת קורס, בהנחייתו/ה של מרצה הקורס. שימו לב כי במקרה זה ייתכן שהמרצה ידרוש עמידה בתנאי הקורס (מבחן/עבודה) בנוסף לעבודה הסמינריונית.

 

ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית כפי שתוארו במסמך זה הינן כלליות. הנחיות פרטניות יותר כאמור יוגדרו ע"י כל מנחה בנפרד. ככלל, אחד הקשיים של עבודה סמינריונית הוא הגדרתהּ הפתוחה. הקריטריונים רכים ומאפשרים גמישות ומקום רב לשיקול הדעת שבין התלמיד למנחה. על אף שהגדרה פתוחה זו עלולה לגרום לאי-נוחות מסוימת - אנו סבורים שפתיחות זו מבורכת, ומאוד מקווים שאתם, הסטודנטים, תעשו בה שימוש מהנה ויצירתי.

 עבודות סמינריוניות לדוגמא:

מרגיש יצירתי היום? על הקשר שבין רגש ויצירתיות

עונג אמנותי לעומת עונג גופני-האם אנחנו נהנים ממוזיקה באותו אופן שבו אנחנו נהנים משוקולד?

סמינריון

בהצלחה רבה!

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) למוסמך בפקולטה למדעי הרוח

עדכון נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) בפקולטה למדעי הרוח

לפי החלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח, עבודות מ"א בפקולטה יוגשו באופן דיגיטלי, כדלהלן:

 1. העבודה תוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה בעותק מודפס אחד. לדף הראשון של העבודה ייצורף אישור של מדריך/ת העבודה, בנוסח הבא: "הריני לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי, והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני." אישור זה יהיה  חתום ע"י המדריך/ה בכתב יד.
 2. במקביל, יישלח הסטודנט עותק אלקטרוני בפורמט PDF למזכירות הפקולטה למדעי הרוח (ashum@savion.huji.ac.il).
 3. המדריך/ה ישלח/תשלח במקביל את חוות דעתו/ה ואת הציון, בדואר אלקטרוני, למזכירות לענייני הוראה, ביחד עם הצעה לקוראים חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.
 4. במידה שאחד או יותר מהקוראים המוצעים איננו/ה מורה תקני/ת ופעיל/ה באוניברסיטה העברית (קרי: עובד/ת במוסד אחר, מורה ללא תקן, אמריטוס/ה, נמצא/ת בשבתון או בחל"ת) חלה אחריות על המדריך/ה לוודא שהקורא/ת המוצע/ת יהיה/תהיה מוכן/ה לקרוא את העבודה, אם תימסר לו/ה, בטרם הוא/היא מעלה את שמו/ה כקורא/ת פוטנציאלי/ת.
 5. העבודה תיחשב כ"מוגשת" רק לאחר שנתמלאו התנאים (1)-(4). בשלב זה יקבלו התלמיד/ה והמדריך/ה מייל המאשר את הגשת העבודה. התאריך של מייל זה הוא התאריך הקובע מבחינתו/ה של התלמיד/ה לצורכי משך זמן הבדיקה, תשלומי שכ"ל וקנסות פיגורים וכיו"ב.
 6. הפניה לקורא/ת החיצוני/ת שנבחר/ת תיעשה בדואר אלקטרוני ותכלול עותק PDF של העבודה. תאריך הפנייה הזו הוא הקובע מבחינת הקורא/ת לצורכי משך בדיקה וכיו"ב.
 7. קורא/ת שאינו/ה יכול/ה לעמוד במטלת הבדיקה מסיבה כלשהי יודיע/תודיע על כך למזכירות לענייני הוראה (כולל פירוט הסיבה) מיידית במייל חוזר.
 8. קורא/ת שירצה/תרצה לקבל עותק קשיח של העבודה יודיע/תודיע על כך למזכירות לענייני הוראה במייל חוזר ויצרף/תצרף כתובת דואר (snail mail) מעודכנת. אין בתאריך הגעתו (או אי-הגעתו) של העותק הקשיח לקורא/ת בכדי לשנות את התאריך הקובע לצורכי השלמת הבדיקה.
 9. היה והמזכירות לענייני הוראה שלחה את העותק הקשיח - יתבקש/תתבקש התלמיד/ה להפקיד עותק קשיח נוסף במזכירות.
 10. עם השלמת תהליך הבדיקה יישלחו עותקים אלקטרוניים לספרית הר הצופים ולספריה הלאומית, יקוטלגו שם כחלק מהאוסף הדיגיטלי, ויונגשו לקהל הקוראים דרך האינטרנט. התלמיד/ה יוכל/תוכל לקחת מהמזכירות לענייני הוראה את העותק הקשיח המופקד שם. אם לא יבוא/תבוא לקחתו תוך זמן סביר - העותק ייגרס.

אנחנו מקווים שהנוהל החדש יפשט ויקצר את תהליכי ההגשה והבדיקה של עבודות סמינריוניות מחקריות וימנע מקרים עצובים שבהם עבודות נסעו הלוך ושוב ב-snail-mail תוך בזבוז זמן יקר הן של הבודקים והן של הסטודנטים, הלכו לאיבוד, שכבו בתאו/ה של מורה הנמצא בשבתון וכיו"ב תקלות.

אם יש סיבה מהותית מדוע אי אפשר להגיש את העבודה בעותק אלקטרוני, נבקש מכתב הסבר מהמנחה בעת הגשת העבודה. במקרה זה תוגש העבודה בשלושה עותקים קשיחים, עפ"י הנוהל שהיה מקובל עד כה.

 תוקף ההנחיות החדשות יחול על כל העבודות שיוגשו מה-1/6/2013.