על אודות

מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטליים כרכישת שפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות. חקר הקוגניציה מעוגן בתחומים שונים כגון פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, לוגיקה וחישוביות, ומדעי המוח. הייחוד בתוכנית הלימודים של מדעי הקוגניציה הוא השילוב בין התחומים השונים, שילוב שמטרתו לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס התופעות המנטליות. דוגמאות מובהקות לשילובים מוצלחים כאלה ניתן למצוא בתורות של רכישת ויצירת שפה: הבלשנות והלוגיקה מנסחות אילוצים פורמאליים מתוך ניתוח השפה, הפסיכולוגיה מאפיינת את התהליכים המקיימים אילוצים אלה, הנוירולוגיה מאתרת את המבנים המוחיים המממשים את אותם תהליכים, ומודלים חישוביים מספקים מסגרת תיאורטית ומושגית לתיאור התהליכים.

התכנית ללימודי הבוגר נפתחה בשנת תשס"ב, בנוסף ללימודי המוסמך, ולמסגרת מצומצמת יותר של חטיבת לימודים, שהוצעו עוד קודם. מטרת התוכנית היא לחשוף את התלמידים לתכנים, לשיטות המחקר ולסוגי החשיבה השונים המאפיינים את מדעי הקוגניציה, ובכך לפתח גמישות מחשבתית ומיומנות בין-תחומית שיפתחו בפני הבוגרים אפשרויות תעסוקה מגוונות. בוגרי התוכנית יוכלו, בין השאר, להמשיך במחקר מדעי בתחומים השונים במדעי הקוגניציה, ולהתמחות בתחומים ייחודיים בתעשיית ההיי-טק כמו בלשנות חישובית, לשון ולוגיקה, חישוביות עצבית, וחישוביות ומוסיקה.

תכנית הלימודים משותפת למדעי הרוח, החברה, הטבע ובית הספר לחינוך. היא מציעה חוג לימודים וחטיבת לימודים לתואר בוגר ותכנית לימודים אישית למוסמך.

צרו קשר

שם: ד"ר איילת לנדאו
תפקיד: יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה
מיקום
שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל: Ayelet.Landau@mail.huji.ac.il


שם: ד"ר ענת מריל
תפקיד: ראש החוג למדעי הקוגניציה
מיקום
שעות קבלה:
בתיאום מראש
טלפון: טלפון: 02-58833
marila@pluto.huji.ac.il

שם: פרופ' אורון שגריר
תפקיד:
מיקום: 5506 רוח
שעות קבלה:
טלפון: 02-5883825
shagrir@cc.huji.ac.il

שם: פרופ' אמיר עמדי
תפקיד: יועץ למוסמך
מיקום:
שעות קבלה: בתיאום מראש
מייל: Amir.amedi@ekmd.huji.ac.il
טלפון: טלפון: 02-6787259

שם: גב' טלי וינו-אורן
תפקיד: רכזת החוג
מיקום: מתחם אוסטרליה חדר 204
טלפון: 02-5880099
talivo@savion.huji.ac.il

שם: גב' זיוה רחמין
תפקיד: מזכירת החוג לענייני תלמידים
מיקום: מתחם אוסטרליה חדר 205
שעות קבלה: ימים א' - ה ' 10:00-13:00
טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il


שם: טל נהרי
תפקיד: מתאמת החוג
מייל: Tal.nahari@mail.huji.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש