צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

חדש - תואר כפול במדעי הקוגניציה ובאקדמיה בצלאל

בשנת תשע"ח נפתחה תכנית בין-מוסדית מיוחדת, המיועדת לתלמידי בוגר (תואר ראשון) המעוניינים לשלב לימודי קוגניציה עם לימודי עיצוב ואמנות באקדמיה בצלאל.

מתוך הבנה כי קיים פוטנציאל סינרגטי בשילוב בין ידע מתחום מדעי הקוגניציה וביטוי של כישרון אומנותי ועיצובי, התכנית נועדה לטפח סוג חדש של בוגרים, בעלי ידע מעמיק בתחום מדעי הקוגניציה ובעלי יכולת להשתמש בידע זה בתחומי האמנות והעיצוב. "המעצבים הקוגניטיביים" העתידיים יקבלו הכשרה שיטתית בשני התחומים. לתכנית שני רכיבים עיקריים: ידע לגבי האופן בו ניתן להעשיר ולפתח ביטוי אומנותי ועיצובי באמצעות הכרה של מבנים ותהליכים קוגניטיבים, והקניית כלים ומתודולוגיות מתחום המדעים הקוגניטיביים ויישום שלהם בתחומי הביטוי העיצובי והאמנותי.

במסגרת הלימודים יידרשו התלמידים ללמוד את כל קורסי החובה במדעי הקוגניציה, קורסי בחירה במדעי הקוגניציה וקורסים בעיצוב ואמנות, וכן לבצע פרוייקט גמר (בהיקף של 10 נ"ז) המשלב עיצוב עם יישום או תיאוריה של תחום קוגניטיבי, בהנחיית מנחה מכל אחד מהתחומים (סה"כ שני מנחים). במסגרת קורסי הבחירה התלמידים יידרשו לקחת כחובת בחירה קורסים המשלבים עיצוב וקוגניציה, כגון ויזואליזציה וסוניפיקציה של נתונים, usability research ו- modelling creativity. בנוסף, יידרשו התלמידים לבצע internship במעבדה, בקבוצת מחקר, או בקבוצת עיצוב המשלבת באופן שיטתי שיטות מחקר וניתוח קוגניטיבי בעבודת העיצוב והאמנות.

השילוב הייחודי של אנשי סגל ממדעי הקוגניציה יחד עם הסגל של בצלאל יאפשרו סביבה מיטבית להקניית הידע ומגוון המיומנויות הדרושים, בהיבטים האקדמיים והמעשיים גם יחד. בנוסף, לתלמידים הבוחרים במסלול זה מוצעים, מלבד הקורסים הנלמדים בכל אחד מהחוגים, גם קורסים אינטגרטיביים ייעודיים שנבנו במיוחד עבור התוכנית, כמו גם התנסות מעשית בפרוייקט גמר המשלב בין שני התחומים בהנחיית מנחים משתי הדיסציפלינות.

תנאי הקבלה הינם זהים לתנאי הקבלה הקיימים כיום לכל אחת מהתכניות בפני עצמה.

 

מסגרות הלימודים

שני תארים במסגרת חד חוגית:

 • תואר במדעי הקוגניציה מטעם האוניברסיטה העברית
 • תואר B.F.A / B.Des / B.Arch מבצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 • שנה א: מדעי הקוגניציה שנה א                                         40 נ״ז
 • שנה ב: מדעי הקוגניציה שנה ב                                         40 נ״ז
 • שנים ג-ה (בכל המחלקות מלבד ארכיטקטורה): בצלאל        104 נ״ז
 • שנים ג-ו (במחלקה לארכיטקטורה בלבד): בצלאל                134 נ״ז
 • יוני-אוקטובר: סיום פרויקט גמר משולב                                10 נ״ז
 • התלמידים מחוייבים בכתיבת עבודה סמינריונית כמו יתר תלמידי החוג, במהלך שנה ב'. מומלץ לכתוב את העבודה במסגרת התנסות במעבדה אך ניתן גם לכתוב עבודה סמינריונית עיונית בהנחית מרצי החוג.

 

נקודות זכות לתואר

 • נקודות זכות במדעי הקוגניציה: 57 נ"ז קורסי חובה, 23 נ"ז קורסי בחירה
 • נקודות זכות משולב בצלאל-קוגניציה: פרויקט גמר, 10 נ"ז
 • נקודות זכות בבצלאל: 130-134 נ"ז עפ"י הדרישות במחלקה הרלוונטית בבצלאל (בהתאם להקלות הניתנות לתלמידים בחילופי סטודנטים)

 

דרישת שפות

 • עמידה בתנאי שפה זרה (אנגלית), כפי שמחויבים כל התלמידים בפקולטה למדעי הרוח.

 

מרכיבי ציון הגמר ושקלולם

 • מדעי הקוגניציה: ציון הגמר יחושב על פי הציונים בקורסים הניתנים במסגרת החוג. הקורסים הניתנים בבצלאל יפורטו בגיליון הציונים של כל תלמיד/ה, אך הציונים בקורסים אלה ייחשבו באוניברסיטה העברית כעובר/לא עובר, ולא יחושבו לצורך ציון הגמר.
 • בצלאל: ציון הגמר יחושב על פי הציונים בקורסים הניתנים במסגרת המחלקה.

 

לפרטים נוספים

יועצת התכנית: פרופ' הילה יעקובסון, ראש החוג למדעי הקוגניציה, hilla.jacobson@mail.huji.ac.il