צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח: מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' ענת מריל
anat.maril@mail.huji.ac.il

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

חדש - תואר כפול במדעי הקוגניציה והמוח ובאקדמיה בצלאל

בשנת תשע"ח נפתחה תכנית בין-מוסדית מיוחדת, המיועדת לתלמידי בוגר (תואר ראשון) המעוניינים לשלב לימודי קוגניציה ומוח עם לימודי עיצוב ואמנות באקדמיה בצלאל.

מתוך הבנה כי קיים פוטנציאל סינרגטי בשילוב בין ידע מתחום הקוגניציה והמוח וביטוי של כישרון אומנותי ועיצובי, התכנית נועדה לטפח סוג חדש של בוגרים, בעלי ידע מעמיק בתחום הקוגניציה ובעלי יכולת להשתמש בידע זה בתחומי האמנות והעיצוב. "המעצבים הקוגניטיביים" העתידיים יקבלו הכשרה שיטתית בשני התחומים. לתכנית שני רכיבים עיקריים: ידע לגבי האופן בו ניתן להעשיר ולפתח ביטוי אומנותי ועיצובי באמצעות הכרה של מבנים ותהליכים קוגניטיבים, והקניית כלים ומתודולוגיות מתחום המדעים הקוגניטיביים ויישום שלהם בתחומי הביטוי העיצובי והאמנותי.

במסגרת הלימודים יידרשו התלמידים ללמוד את כל קורסי החובה בקוגניציה, קורסי בחירה במדעי הקוגניציה וקורסים בעיצוב ואמנות, וכן לבצע פרוייקט גמר (בהיקף של 10 נ"ז) המשלב עיצוב עם יישום או תיאוריה של תחום קוגניטיבי, בהנחיית מנחה מכל אחד מהתחומים (סה"כ שני מנחים). במסגרת קורסי הבחירה התלמידים יידרשו לקחת כחובת בחירה קורסים המשלבים עיצוב וקוגניציה, כגון ויזואליזציה וסוניפיקציה של נתונים, usability research ו- modelling creativity. בנוסף, יידרשו התלמידים לבצע internship במעבדה, בקבוצת מחקר, או בקבוצת עיצוב המשלבת באופן שיטתי שיטות מחקר וניתוח קוגניטיבי בעבודת העיצוב והאמנות.

השילוב הייחודי של אנשי סגל ממדעי הקוגניציה יחד עם הסגל של בצלאל יאפשרו סביבה מיטבית להקניית הידע ומגוון המיומנויות הדרושים, בהיבטים האקדמיים והמעשיים גם יחד. בנוסף, התלמידים מחויבים בהתנסות מעשית בפרוייקט גמר המשלב בין שני התחומים בהנחיית מנחים משתי הדיסציפלינות.

תנאי הקבלה הינם זהים לתנאי הקבלה הקיימים כיום לכל אחת מהתכניות בפני עצמה.

מסגרות הלימודים

שני תארים במסגרת חד חוגית:

 • תואר במדעי הקוגניציה והמוח מטעם האוניברסיטה העברית
 • תואר B.F.A / B.Des / B.Arch מבצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב


תנאי מעבר משנה לשנה

שנה א: קוגניציה  45 נ"ז
שנה ב: קוגניציה         45 נ"ז
שנים ג-ה (בכל המחלקות מלבד ארכיטקטורה): בצלאל 104 נ"ז
שנים ג-ו (במחלקה לארכיטקטורה בלבד): בצלאל  134 נ"ז          
יוני-אוקטובר: סיום פרויקט גמר משולב  בצלאל וקוגניציה 10 נ"ז

שימו לב: התלמידים מחוייבים בכתיבת עבודה סמינריונית כמו יתר תלמידי החוג, במהלך שנה ב'.
ומלץ לכתוב את העבודה במסגרת התנסות במעבדה אך ניתן גם לכתוב עבודה סמינריונית עיונית בהנחית מרצי החוג.

נקודות זכות לתואר

 • נקודות זכות בקוגניציה: 62 נ"ז קורסי חובה, 28 נ"ז קורסי בחירה
 • נקודות זכות משולב בצלאל-קוגניציה: פרויקט גמר, 10 נ"ז
 • נקודות זכות בבצלאל: 130-134 נ"ז עפ"י הדרישות במחלקה הרלוונטית בבצלאל (בהתאם להקלות הניתנות לתלמידים בחילופי סטודנטים)

דרישת שפות

 • עמידה בתנאי שפה זרה (אנגלית), כפי שמחויבים כל התלמידים בפקולטה למדעי הרוח.

מרכיבי ציון הגמר ושקלולם+

 • קוגניציה: ציון הגמר יחושב על פי הציונים בקורסים הניתנים במסגרת החוג. הקורסים הניתנים בבצלאל יפורטו בגיליון הציונים של כל תלמיד/ה, אך הציונים בקורסים אלה ייחשבו באוניברסיטה העברית כעובר/לא עובר, ולא יחושבו לצורך ציון הגמר.
 • בצלאל: ציון הגמר יחושב על פי הציונים בקורסים הניתנים במסגרת המחלקה.
 • על התלמידים במסלול לצרף במעמד בקשה לסגירת התואר בקוגניציה אישור מבצלאל שסיימו שם 25% מסך הלימודים ואת רשימת כל הקורסים שהם רשומים אליהם עד מעמד סגירת התואר.
  תלמיד שלא יוכל להציג אישור כזה, לא יוכל לקבל סגירת תואר בקוגניציה.
 • בבמסגרת התואר הכפול, התלמידים לומדים בשנתיים הראשונות בחוג למדעי הקוגניציה (למעט קורסים בודדים בבצלאל) ובשנה השלישית, מתחילים את שנת הלימודים הראשונה בבצלאל
  (שנה שלמה), תוך השלמת יתרת הקורסים בקוגניציה. המשמעות היא, שלא ניתן לסגור תואר בקוגניציה לפני סיום השנה השלישית, שהיא השנה הראשונה בבצלאל.

לפרטים נוספים

יועץ התכנית: מר גיא ניצן, יועץ בוגר, cogbaadviser@mail.huji.ac.il