תפריט

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

מידע למתעניינים

קוגניציה - מה עושים עם זה?

תואר ראשון בקוגניציה, בדומה למרבית התארים הראשונים האחרים, אינו הכשרה ברורה למקצוע. עיקר ייעודו מתן בסיס רחב, הן מתחומי מדעי הרוח  (פילוסופיה, חקר השפה, תהליכי חשיבה וזכרון), הן הביולוגיה (תהליכים ביולוגיים, הבסיס העצבי למדעי הקוגניציה) והן החשיבה המתמטית (קורסי יסוד במתמטיקה, לוגיקה, תכנות, חישוביות וקוגניציה) להבנת התחום. נקודת המוצא היא הכשרת היכולת הבקורתית והמחקרית. המאמץ הוא להכשיר אנשים עם יכולת חשיבה וניתוח עצמאיים בתחום. בכך לימודי תואר ראשון בקוגניציה הם בסיס מצוין למעוניינים להמשיך במסלול מחקרי אקדמאי. 

במסגרת שנה ג' מוצע לתלמידים לבצע פרויקט מחקר אישי באחת המעבדות באוניברסיטה העוסקות בתחום הקוגניציה, כשתחום הפרויקטים נע בין מגוון רחב של אפשרויות: רשתות חברתיות באינטרנט, אימוץ חדשנות (במסגרת מנהל עסקים), תהליכי קבלת החלטות, הבסיס ללקויות למידה (במסגרת פסיכולוגיה), קוגניציה מוסיקלית ועוד רבים אחרים (לפרטים נוספים, עיינו בפרק "מעבדות ואנשים"). מאחר ותלמידי החוג לקוגניציה הם מהטובים שבתלמידי האוניברסיטה, הם "מבוקשים" כמעט בכל מעבדות המחקר באוניברסיטה.

בנוסף, מאחר שכל תלמידי הקוגניציה לומדים במסלול דו-חוגי, הצד המקצועי תלוי בחוג השני. לימודי הקוגניציה משדרגים יכולות אלה. למשל: בהקשר תכנותי – מהו ממשק יעיל למשתמש? זוהי שאלה קוגניטיבית תפיסתית. בהקשר חינוכי – כיצד ניתן לחשוב על תכניות הכשרה חינוכית, באופן המתחשב באילוצים של המערכת הקוגניטיבית של התלמידים?