צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' יונתן לוינשטיין, יועץ לתואר מוסמך -yonatan.loewenstein@mail.huji.ac.il           

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א-ה 10:00-13:00 

טפסים

באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח ניתן למלא באופן מקוון את הטפסים הבאים:

  • בקשה להיבחן במועד מיוחד (מועד ג)
  • בקשה לאישור להגיש עבודה באיחור
  • בקשה להכרה בקורסים ממוסד אקדמי אחר
  • טופס פנייה כללית לועדת ההוראה של הפקולטה

בנוסף, לנוחיותכם - רצ"ב הטפסים הבאים, זמינים להורדה: