צרו קשר

יועצת לתואר בוגר וחטיבה בקוגניציה: ד"ר איילת לנדאו
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר עמרי אבנד
 omriabnd@gmail.com 

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' חנה ברלחיס

chana.berelejis@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

טפסים

באתר המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח ניתן למלא באופן מקוון את הטפסים הבאים:

  • בקשה להיבחן במועד מיוחד (מועד ג)
  • בקשה לאישור להגיש עבודה באיחור
  • בקשה להכרה בקורסים ממוסד אקדמי אחר
  • טופס פנייה כללית לועדת ההוראה של הפקולטה

בנוסף, לנוחיותכם - רצ"ב הטפסים הבאים, זמינים להורדה: