תפריט

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

כיצד מוגדרת עבודה סמינריונית בחוג למדעי הקוגניציה?

כללי:

העבודה הסמינריות תשוקלל לציון הסופי של התואר כ4 נ"ז, אך היא אינה נכללת במניין הנקודות של התואר. כלומר, עליכם לכתוב עבודה סמינריונית בנוסף לסך הנקודות שעליכם ללמוד לטובת קבלת התואר. עם סיום הדרישות לתואר ולימוד מכסת הנקודות הנדרשת, יתווסף הציון של העבודה הסמינריונית ויחושב בממוצע הסופי של התואר. (לדוגמה: אם הדרישה לתואר היא 60 נ"ז, יש ללמוד 60 נ"ז ובנוסף לכתוב עבודה סמינריונית. בסיום התואר יחושבו 64 נ"ז לממוצע - 60 נ"ז שנלמדו + 4 נ"ז על העבודה הסמינריונית).

 עבודה סמינריונית בחוג לקוגניציה יכולה להתבצע בשתי צורות: עבודה מעשית או עבודה עיונית (ראו פירוט בהמשך). העבודה תעשה תחת הנחייתו של מרצה, שנבחר על ידי התלמיד, ובתיאום מלא עימו. כיוון שנושאי המחקר בקוגניציה משתייכים לתחומים שונים, ונחקרים ברמות שונות, הקריטריונים לכתיבת העבודה משתנים בין מנחה למנחה. מכאן מומלץ לקיים פגישה מסודרת עם המנחה לטובת תיאום ציפיות בנוגע לנושא העבודה, המבנה שלה, התכנים ודרך הצגתם.

תלמידים, המעוניינים לקבל הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית, מוזמנים לקחת קורס מס' 51111 בחוג לפסיכולוגיה: "כתיבה אקדמית והדרכה ביבליוגראפית בפסיכולוגיה".

אחד האתגרים הגדולים בשלב תכנון העבודה הסמינריונית הוא להגדיר 'תחום', כך שהתחום לא יהיה רחב מדי, ולזהות בו שאלות או בעיות לא פתורות שניתן, בעקרון, להשיב עליהן. כדי להגדיר תחום או לזהות שאלות תצטרכו בדרך כלל לקרוא מעבר למה שיאוזכר באופן ישיר בעבודה ויופיע ברשימה הביבליוגראפית שלה.

עבודה מעשית:

עבודה מעשית תתבסס על מחקר אמפירי (ניסוי במעבדה), שהתלמיד יקח בו חלק באחת המסגרות הבאות: קורס "פרוייקט מחקר עצמאי במעבדה" (קורס מס' 06137), "עבודה מעשית-מחקרית" בחוג לפסיכולוגיה, סמינרים בחוגים השונים או באמצעות פניה ישירה למנחה.מטרת עבודה זו הינה לתרגל מחקר עצמאי ולכן רצוי, אך לא הכרחי, שהסטודנט יציע את שאלת המחקר בעצמו. חשוב ששאלת המחקר תהיה מצד אחד מספיק מצומצמת כך שניתן לחקור אותה בפרק זמן קצר, ומהצד השני מעניינת.
עבודה אמפירית צריכה להיות כתובה בפורמט של מאמר קטן. היקף: כ-15 עמודים. מבנה: תקציר, מבוא, שיטה, תוצאות, דיון, ביבליוגרפיה. בד"כ לא נדרשת קריאה של יותר מ- 10 עד 15 מאמרים על מנת להיות מסוגל לכתוב עבודה.

 עבודה עיונית:

עבודה סמינריונית היא הכנה לעבודת מחקר, וצריכה להגיע למסקנות או תובנות חדשות לגבי ממצאים מוכרים. עבודה עיונית תכלול תמיד סקירת ספרות ביקורתית של מצב הידע בתחום שנבחר; עבודה טובה במיוחד תציע גם כיוונים להמשך המחקר באותו תחום. סקירת ספרות איננה רשימה של סיכומי מאמרים, אלא אינטגרציה וסינתזה של כמה רעיונות מכמה מאמרים בחתך שנראה לכם מעניין, מעלה שאלות, או ראוי לביקורת. כלומר, החלוקה הפנימית של העבודה היא לפרקים או סעיפים המוגדרים על ידכם מבחינה תוכנית, וכל פרק או סעיף דן בחומר הרלוונטי הקיים בספרות שבחרתם. הפרק האחרון יציג ממצאים חדשים או יציע כיוון מחקר ראוי העולה מתוך סקירת הספרות. על כן, אין דרישה למספר מסויים של ערכים ביבליוגראפיים, הכל תלוי בתחום הידע בו בחרתם להתמקד, כשהמינימום יהיה בין 7 ל-8 פריטים בדרך כלל. אורךהעבודה עשוי להיות ארוך מעבודה אמפירית (כ-15-30 עמודים מודפסים ברווח כפול).

 פרטים טכניים בנוגע להגשת העבודה

מועד ההגשה האחרון: 30 בספטמבר (במקרים מיוחדים תינתן אפשרות להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר. יש להגיש טופס "בקשה להגשה באיחור של עבודה").

היקף העבודה: בין 15 ל-30 עמודים ברווח כפול (כתלות בסוג העבודה, תחום המחקר ודרישות המרצה).

מנחים:

א. רשימה חלקית של מנחים, ניתן למצוא באתר החוג תחת תפריט "מעבדות", וכן במסמך הזה.

ב. כל המעוניין במנחה, שאינו מופיע ברשימה, מתבקש לתאם זאת מול יועצת B.A, והמנחה עצמו.

ג. רשימת המנחים, המציעים לבצע את העבודה במסגרת קורס "פרוייקט מחקרי עצמאי במעבדה" ניתן למצוא באתר החוג בתפריט "מעבדות".

ד. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית עיונית גם במסגרת קורס, בהנחייתו של המרצה. שימו לב כי במקרה זה ייתכן שהמרצה ידרוש עמידה בתנאי הקורס (מבחן/עבודה) בנוסף לעבודה הסמינריונית.

ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית כפי שתוארו במסמך זה הינן כלליות. הנחיות פרטניות יותר כאמור יוגדרו ע"י כל מנחה בנפרד. ככלל, אחד הקשיים של עבודה סמינריונית הוא הגדרתה הפתוחה. הקריטריונים רכים ומאפשרים גמישות ומקום רב לשיקול דעת שבין התלמיד למנחה. אם כי הגדרה פתוחה זו גורמת לאי נוחות מסוימת, אנו חושבים שפתיחות זו מבורכת, ומאוד מקווים שתנצלו אותה באופן מהנה ויצירתי.

 מצורפים קישורים לשתי עבודות סמינריוניות מצטיינות לדוגמה:

 http://www.hum.huji.ac.il/templates/publications_details.php?cat=3392&incat=3053&page=0&act=large&pos=1&tui=3051

 http://www.hum.huji.ac.il/templates/publications_details.php?cat=3392&incat=3053&page=0&act=large&pos=2&tui=3051

 

הנחיות לעבודת סמינריון

נקודות כלליות:

  1. עד 10 עמודים ברווח 1.5, שוליים של 2 סנטימטר, פונט רגיל ולא קטן מ 11, לא כולל דף כותרת וביבליוגראפיה. שימו לב, אין שום חובה למלא עשרה עמודים. אנחנו באמת מפסיקות לקרוא בסוף העמוד העשירי.
  2. ההגשה תעשה בזוגות.
  3. אנחנו, הקוראות, הדיוטות. נא להביא את זה בחשבון אם אתם מתכוונים שנבין מה אתם כותבים.

תאריכים:

- סיכום קצר של נושא העבודה ורשימה ביבליוגרפית של מאמרים וספרים מרכזיים שבכוונתכם להתייחס אליהם עד השיעור האחרון בסמסטר א' 22.1.16

-  הגשת טיוטה של העבודה: עד אחרי חופשת פסח 04.5.16

-   הגשת העבודה הסופית: עד סיום הסמסטר השני. 20.6.16

יש כמה סוגים של עבודות, להלן ארבעה (רשימה לאו דוקא ממצה):

  1. עבודה שמנסה לעמת בין שתי תיאוריות או שני מודלים או שתי קבוצות ממצאים ומנסה להגיע למסקנה ללא הצגת ראיות חדשות.
  2. עבודה שמנסה לעמת בין שתי תיאוריות וגו', ומציעה ניסוי שתשובותיו יכולות להכריע (או לקדם) את הדיון. מי שבוחר בפורמט הזה מתבקש גם להציג תבנית כוללת של התוצאות, ולהסביר מדוע הן תומכות בהסבר אחד ולא באחר.
  3. עבודה שמזהה שאלה קיימת בספרות ומציעה כיצד לפתור אותה.
  4. עבודה שמעלה שאלה חדשה.

בכל מקרה, התרומה שלכם צריכה להיות ברורה, אם ברמת האינטגרציה החדשה, אם ברמת הניתוח או המתודה, ואם ברמת הממצאים. צריך להיות משהו בעבודה שהוא מעבר לסיכום אינטיליגנטי של החומר, שאותו אנחנו משוכנעים שכולכם יכולים לעשות היטב.

איך מחפשים חומר לתקציר?

קיימים כתבי עת הכוללים מאמרי review קצרים וכדאי להיעזר בהם:

Trends in Cog Sciences (TICS)

Trends in Neurosciences (TINS)

Perspectives on Psychological Science

Current Directions in Psychological Science

וגם:

Science

Nature

רשימת הרפרנסים של המאמר אותו אתם בוחרים מהווה נקודת התחלה לסקירה שלכם. מכאן והלאה כדאי להיעזר במאגרי הנתונים של האוניברסיטה הנמצאים באתר הספריה תחת 'מאגרי נתונים'. אפשר לחפש שנה, מילת מפתח, חוקר, או לפי הפרסום (שם כתב העת לדוגמא). למשל, מאגרי הנתונים הבאים:

Psych Net

Web of Science

אפשר גם לראות, עבור כל פרסום, את הציטוטים שקיבל, דרך פיצ'ר citations בweb of science. שימוש בפיצ'ר הזה יגלה לכם את כל מי שציטט את המאמר בו אתם מעוניינים.

שימו לב: אפשר להיעזר בגוגל סקולר אבל, עם כל הכבוד לגוגל, החיפוש לא יהיה מלא. אי לכך, לא ניתן להסתמך עליו.

הנחיות כלליות על כתיבת עבודה מן הסוג הזה ניתן למצוא בhttp://www.docstyles.com/apacrib.htm

אל תתייחסו אל מה שכתוב שם כאל כזה ראה וקדש, אבל בהחלט רצוי להעזר בכללים המצויים שם.

ציונים:

בגלל שהמרכיבים של העבודות השונות אינם זהים ובגלל שיש הרבה יותר מקום לתרומה האישית שלכם לא כל כך פשוט לכמת את כל המרכיבים של עבודה ולהשוות אותה עם העבודות האחרות שהוגשו. אי לכך נוכל לציין רק קווים כלליים המנחים אותנו במתן ציונים. ראשית, עבודה שתעמוד בדרישות כפי שהוצגו כאן תזכה ב-90 נקודות לפחות. הווה אומר, עבודה שתהיה בה סינתזה טובה של החומר וכן תרומה כלשהי של הכותבים/ןת. מה מגדיר עבודה מצטיינת? קשה להתבסס על הגדרות כלליות וסטנדרטיות כי עבודות מצטיינות, מטבע הדברים, הן שונות אחת מהשניה. חוק אצבע שנאמץ לצורך העניין הוא שעבודה מאוד קומפטנטית, בה הגדרת הנושא ורמת הסינתזה מתקרבות לרמה מקצועית, תזכה בעד 95 נקודות. ומה מגדיר עבודה מצטיינת במיוחד? בעבודה כזאת רמת הסינתזה מתקרבת לרמה מקצועית ובנוסף, יש בה חידוש המוצג בצורה מפורטת במיוחד, או חידוש ברור במיוחד, או מעניין במיוחד. בקיצור, עבודה שבה התרומה המקורית שלכם בולטת במיוחד.

מצורפות שתי עבודות סמינריון לדוגמה:

"מרגיש יצירתי היום? על הקשר שבין רגש ויצירתיות"

"אתגרי משחק הלוח "גו" לשחקנים ממוחשבים"

"עונג אמנותי לעומת עונג גופני"

שיהיה בהצלחה!