צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח: מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' עמרי אבנד
omri.abend@mail.huji.ac.il 

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בחוג למדעי הקוגניציה

עבודה סמינריונית בחוג לקוגניציה יכולה להתבצע בשתי צורות - עבודה מעשית או עבודה עיונית. העבודה תיעשה תחת הנחייתו/ה של מרצה שנבחר/ה על ידי הסטודנט/ית, ובתיאום מלא עם המרצה. ניתן לכתוב את העבודה החל מהשנה השנייה לתואר.

ישנן שלוש מסגרות מוצעות לכתיבת עבודה סמינריונית דרך קורס:

1.      קורס "פרויקט מחקר עצמאי"  6137או 6147

2.      קורס "מחקר ועשייה חברתית" 6016

3.      קורסי סמינר

ובנוסף, ניתן לפנות ישירות למנחה בבקשה להנחייה בעבודה סמינריונית. מומלץ מאוד לעשות את העבודה הסמינריונית דרך הקורס "פרויקט מחקר עצמאי".

עבודה סמינריונית מעשית

עבודה מעשית תתבסס על מחקר אמפירי (ניסוי במעבדה), שהסטודנט/ית יקח/תיקח בו חלק. מטרת עבודה זו הינה לתרגל מחקר עצמאי, ולכן רצוי - אך לא הכרחי - שהסטודנט/ית יציע/תציע את שאלת המחקר בעצמו/ה. מומלץ לעשות עבודה סמינריונית מעשית במסגרת הקורסים, כנ"ל.
עבודה אמפירית צריכה להיות כתובה בפורמט של מאמר קטן. היקף: כ-15 עמודי תוכן, בעלת מבנה הכולל תקציר; מבוא, שיטה, תוצאות, דיון; ביבליוגרפיה.

 עבודה סמינריונית עיונית

עבודה סמינריונית היא הכנה לעבודת מחקר, וצריכה להגיע למסקנות או תובנות חדשות לגבי ממצאים מוכרים. עבודה עיונית תכלול תמיד סקירת ספרות ביקורתית של מצב הידע בתחום שנבחר; עבודה טובה במיוחד תציע גם כיוונים להמשך המחקר באותו תחום. סקירת ספרות איננה רשימה של סיכומי מאמרים, אלא אינטגרציה וסינתזה של כמה רעיונות מכמה מאמרים בחתך שנראה לסטודנט/ית מעניין, מעלה שאלות, או ראוי לביקורת. כלומר, מבחינת התוכן, החלוקה הפנימית של העבודה היא לפרקים או לסעיפים המוגדרים על ידי הסטודנט/ית, וכל פרק או סעיף דן בחומר הרלוונטי הקיים בספרות שנבחרה. הפרק האחרון יציג ממצאים חדשים או יציע כיוון מחקר ראוי העולה מתוך סקירת הספרות. על כן אין דרישה למספר מסויים של ערכים ביבליוגראפיים; הכל תלוי בתחום הידע בו הסטודנט/ית בחר/ה להתמקד, כשהמינימום יהיה בדרך כלל בין כ-8 פריטים. אורך העבודה עשוי להיות ארוך מעבודה אמפירית (כ-20-30 עמודים).

מנחים

א. רשימה חלקית של מנחים ניתן למצוא באתר החוג תחת תפריט "מנחים ומעבדות".

ב. המעוניינים במנחה שאינו מופיע ברשימה מתבקשים לתאם זאת מול יועצת הב"א והמנחה עצמו/ה.

ד. ניתן לכתוב עבודה סמינריונית עיונית גם במסגרת קורס, בהנחייתו/ה של מרצה הקורס. שימו לב כי במקרה זה ייתכן שהמרצה ידרוש עמידה בתנאי הקורס (מבחן/עבודה) בנוסף לעבודה הסמינריונית.

 פרטים טכניים בנוגע להגשת העבודה

מועד ההגשה האחרון: 30 בספטמבר (במקרים מיוחדים תינתן אפשרות להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר. יש להגיש טופס "בקשה להגשה באיחור של עבודה", הנמצא באתר הפקולטה למדעי הרוח).

היקף העבודה: בין 15 ל-30 עמודים בפונט 12, ברווח 1.5, כתלות בסוג העבודה, תחום המחקר ודרישות המרצה. נספחים, דפי כותרת ותוכן עניינים אינם נכללים בספירה.

סטודנטים המעוניינים לקבל הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית מוזמנים לקחת קורס מס' 51111 במחלקה לפסיכולוגיה - "כתיבה אקדמית והדרכה ביבליוגראפית בפסיכולוגיה".

 העבודה הסמינריות תשוקלל לציון הסופי של התואר כ-4 נ"ז, אך היא אינה נכללת במניין הנ"ז של התואר. כלומר, על הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית בנוסף לסך הנ"ז שעליהם ללמוד לטובת קבלת התואר. עם סיום הדרישות לתואר ולימוד מכסת הנ"ז הנדרשת יתווסף הציון של העבודה הסמינריונית וישוקלל במסגרת חישוב הממוצע הסופי של התואר (לדוגמה: אם הדרישה לתואר היא 60 נ"ז, יש ללמוד 60 נ"ז ובנוסף לכתוב עבודה סמינריונית. בסיום התואר יחושבו 64 נ"ז לממוצע: 60 נ"ז שנלמדו + 4 נ"ז על העבודה הסמינריונית).


הערה חשובה! זהו קורס חובה לכל התלמידים מכל החוגים, ואין פטורים בגין קורסים / פרויקטים שהתלמיד עושה בחוג השני שלו. פרויקטים שמבצעים בחוג השני לא שייכים לחוג לקוגניציה.

*ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית כפי שתוארו במסמך זה הינן כלליות. הנחיות פרטניות יותר כאמור יוגדרו ע"י כל מנחה בנפרד. ככלל, אחד הקשיים של עבודה סמינריונית הוא הגדרתהּ הפתוחה. הקריטריונים רכים ומאפשרים גמישות ומקום רב לשיקול הדעת שבין התלמיד למנחה. על אף שהגדרה פתוחה זו עלולה לגרום לאי-נוחות מסוימת - אנו סבורים שפתיחות זו מבורכת, ומאוד מקווים שאתם, הסטודנטים, תעשו בה שימוש מהנה ויצירתי.

בהצלחה רבה!