צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' הילה יעקובסון-מיטל
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר וחטיבה במדעי הקוגניציה והמוח: מר גיא ניצן
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' ענת מריל
anat.maril@mail.huji.ac.il

יועץ ללימודי דוקטורט: ד"ר ערן אלדר
eran.eldar@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שני כהן
 shanic@savion.huji.ac.il

מתאמת החוג: גב' גון ישי
 gon.yishay@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' זיוה רחמין
ימים א-ה 10:00-13:00, טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

 

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) למוסמך בפקולטה למדעי הרוח

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) בפקולטה למדעי הרוח

היקף העבודה:

העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 40-80 עמודים ברווח כפול. דיאגרמות, תמונות, טבלאות ונספחים אם נדרשים בנושאים מסוימים לא יובאו במניין עמודים אלה.

יש לכתוב תקציר (abstract) בעברית ובאנגלית. 

הגשה:

עותק מודפס - יש להגיש עותק מודפס למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה במדעי הרוח - יש לצרף לדף הראשון של העבודה אישור של המנחה בנוסח הבא: "הריני לאשר שהעבודה הזו נכתבה בהדרכתי והנוסח המוגש בזאת הוא סופי ומוכן למסירה לקורא חיצוני"  אישור זה יהיה חתום ע"י המנחה.

עותק אלקטרוני - עליך לשלוח עותק אלקטרוני בפורמט PDF  למזכירות לענייני הוראה בכתובת: 

humanities@savion.huji.ac.il

במקביל להגשתך, על המנחה להעביר את חוות דעתו והציון בדואר אלקטרוני למזכירות לענייני הוראה ביחד עם הצעה לקוראים-חיצוניים. הצעה זו תכלול כתובת אימייל עדכנית של כל אחד מהקוראים המוצעים.

 

מבחן גמר: בהמשך להגשה, עליך לתאם עם המנחה מבחן גמר על התזה בנוכחות המנחה שלך ובנוכחות עוד מרצה (שהמנחה בוחר) המבחן הוא בד"כ בע"פ.  מכיוון שהמבחן גמר מתבסס על עבודת התזה אז המבחן נערך לאחר ההגשה. על המנחה לשלוח למזכירות החוג את הציון שמקנה 15% מהמשקל של הציון הסופי. 

 

ברגע שיש למזכירות החוג למדעי הקוגניציה את הציון המשוקלל של שני הקוראים לתזה ואת ציון של מבחן גמר, ניתן לסגור את התואר.

 

בהצלחה!