סגל אדמיניסטרטיבי

פרופ' ענת מריל
ראש החוג למדעי הקוגניציה
קמפוס הר הצופים, הפקולטה למדעי החברה, חדר 3507. שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5883302
anat.maril@mail.huji.ac.il

 

ד"ר איילת לנדאו
יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה
קמפוס הר הצופים, הפקולטה למדעי החברה, חדר 1607. שעת קבלה: בתיאום מראש
cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון
יועצת למוסמך
שעת קבלה: יום ב', 14:00-15:00, בתיאום מראש
hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

גב' טלי וינו-אורן
רכזת החוג
מתחם אוסטרליה חדר 204
טלפון: 02-5880099
talivo@savion.huji.ac.il

גב' זיוה רחמין
מזכירת החוג לענייני תלמידים
מתחם אוסטרליה חדר 205
שעות קבלה: ימי א'-ה', 10:00-13:00
טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il

טל נהרי
מתאמת החוג
tal.nahari@mail.huji.ac.il