לימודי חטיבה

חטיבה בלימודים קוגניטיביים לתלמידי מדעי הטבע

 

מטרת החטיבה לאפשר לתלמידים הלומדים באחד התחומים הקשורים למדעי הקוגניציה להרחיב את השכלתם בתחומים האחרים. החטיבה מיועדת לתלמידי השנים ב'-ג' בלבד.

תנאי קבלה לחטיבה: ממוצע של לפחות 85 בשנה א' וקורס בסיסי בלוגיקה בציון 85 ומעלה. היקף החטיבה הוא 32 נ"ז. כל תלמיד/ה חייב לקבל אישור יועץ/ מזכירות חוג כדי ללמוד בחטיבה.

הרכב הקורסים ייקבע בתיאום עם יועצת התכנית, דר' איילת לנדאו (Cogbaadviser@mail.huji.ac.il), או בתיאום עם מזכירת התכנית גב' זיוה רחמין, מתחם אוסטרליה, קמפוס הר הצופים, טל': 02-5883758.

 

חטיבה בלימודים קוגניטיביים לתלמידי מדעי הרוח והחברה

 

מטרת החטיבה לאפשר לתלמידים הלומדים באחד התחומים הקשורים למדעי הקוגניציה להרחיב את השכלתם בתחומים האחרים. החטיבה מיועדת לתלמידי השנים ב'-ג' בלבד.

תנאי קבלה לחטיבה: ממוצע של לפחות 85 בשנה א' וקורס בסיסי בלוגיקה בציון 85 ומעלה. היקף החטיבה הוא 16 נ"ז. כל תלמיד/ה חייב לקבל אישור יועץ/ מזכירות חוג כדי ללמוד בחטיבה.

הרכב הקורסים ייקבע בתיאום עם יועצת התכנית, דר' איילת לנדאו (Cogbaadviser@mail.huji.ac.il), או בתיאום עם מזכירת התכנית גב' זיוה רחמין, מתחם אוסטרליה, קמפוס הר הצופים, טל': 02-5883758.