תואר מוסמך

תלמידי המוסמך מרכיבים תוכנית אישית בה מרכיבים התלמידים תכנית לימודים בנושא הנבחר על ידם. תלמידי התוכנית מתמחים בנושאים כמו לשון וחשיבה, מחשבה ומחשבים, בלשנות חישובית, מוסיקה וקוגניציה ועוד. בתוכנית מסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת מחקר.

 

מסלול מואץ לתואר שני

החל משנת הלימודים תשע"ד מציע החוג למדעי הקוגניציה תכנית מהירה לתואר ראשון+תואר שני בתוך ארבע שנים.

המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים.

על מנת להיות מועמד לתכנית יש למצוא מנחה עד לסוף שנת הלימודים השנייה.

מומלץ להתחיל בעבודת מעבדה כבר בשנה השנייה לתואר.

 

 להרשמה לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן


 

לייעוץ והכוונה מומלץ לפנות לפרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך:

שעות קבלה: בתיאום מראש

Hilla.jacobson@mail.huji.ac.il 

בנוסף, ניתן לפנות למזכירות החוג הפתוחה ימים א-ה בין השעות 10-13, במתחם אוסטרליה, קמפוס הר-הצופים. טלפון: 02-5883758 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

תכנית לימודים אישית למוסמך בקוגניציה

למידע מפורט בנודע לתכנית הלימודים לחץ כאן.

 

מטרת הלימודים

בעשורים האחרונים התבססה בעולם דיסציפלינה חדשה, מדע הקוגניציה. זוהי דיסציפלינה בין תחומית במהותה, שמביאה תחת קורת גג אחת בלשנות תאורטית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי מוח, לוגיקה וחישוביות.מטרת התכנית לאפשר לתלמידים לבנות תכנית לימודים ומחקר בין-תחומיים המתמקדים בתהליכים הקוגניטיביים השונים (כגון קליטה ועיבוד אינפורמציה, ייצוג ידע, זיכרון ושפה).

מטרת הלימודים במסגרת זו, במדעי הקוגניציה היא לחשוף את התלמידים לתכנים ולמתודולוגיה של מדע הקוגניציה, ולאפשר לתלמיד/ה המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים.

שיטות המחקר המייחדות את מדע הקוגניציה מבוססות על מחקר אמפירי בבני אדם או חיות; בנייה ויישום של מודלים חישוביים, או בחינת יחסי הגומלין בינם לבין המחקר האמפירי בתחומי הקוגניציה השונים: תפיסה, למידה, זיכרון ושפה.

 

תנאי הקבלה

התכנית מיועדת לבוגרי החוגים לפילוסופיה, פסיכולוגיה, אנגלית (מגמת בלשנות), בלשנות, חינוך, מוסיקולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, קלינאות תקשורת ומדעי הקוגניציה, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה לתכניות אישיות למוסמך במסלול המחקרי, ולתנאי התכנית במדעי הקוגניציה כמפורט באתר החוג (הפרטים להלן).

 

תכנית הלימודים

תלמידים המעוניינים לקבוע לעצמם תכנית לימודים אישית במדעי הקוגניציה ייצרו קשר עם מורה שיסכים להנחות אותם בתכנון לימודיהם ובעבודת המוסמך שלהם. תכנית הלימודים האישית תהיה בנויה סביב הנושא המרכזי שבו בחרו התלמידים להתמחות, ותכלול שיעורים, סמינריונים וקורסי עזר ממדורים שונים. חובות הלימודים יהיו בהתאם לחובות הלימודים למוסמך בפקולטה למדעי הרוח.

 

נוסף לנהלי הפקולטה, חלים על תלמידי התכנית הנהלים הבאים:

 1. תלמידי המוסמך במסלול המחקרי ילמדו קורסים בהיקף של 28 נ"ז שישוקללו לסגירת התואר. כמו כן, על כל תלמיד לקבל פטור מקורס עזר מתקדם למחקר (סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שפה, קורס תכנוּת). זאת בתיאום עם המנחה ועם יועץ המ"א. ניתן לקבל את הפטור במהלך לימודי התואר או על סמך לימודים קודמים.
 2. לימודי ב"א בממוצע 90 לפחות בחוג ובממוצע הכללי לימודי השלמה בממוצע 90 לפחות.

 

משקל בציון סופי

חובה

הערות

35%

קורסים בהיקף 28 נ"ז

ניתן ללמוד עד 4 נ"ז בקורסים המיועדים לתואר בוגר הן מתוך החוג והן מחוצה לו (אך לא מבואות של שנה א')  ולהעביר בקשה לוועדת הוראה של הפקולטה למדעי הרוח בהמלצת המנחה שהקורס חיוני לעבודת התזה לאישור סופי), כל היתר יהיו קורסים המיועדים לתואר מוסמך. (תיתכן דרישת השלמת קורסים. יקבע ע"פ לימודי הבוגר). רשימת הקורסים מופיעה בשנתון האוניברסיטה (תחת "תכנית אישית למוסמך").

15%

עבודה סמינריונית

כתיבת העבודה לא מזכה בנ"ז (הנ"ז של הקורס עצמו נחשבות למניין ה 28 נ"ז). העבודה תכתב בקורס שמוגדר כסמינר במסגרת החוג בלבד. ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל המרצה המנחה לתיזה.

35%

עבודת גמר - תיזה

 

15%

בחינת גמר

בחינת גמר בע"פ על עבודת המחקר והתיזה.

 

כלי עזר למחקר

שפה, קורס תכנות, שיטות מחקר איכותני/ כמותי. בתאום המנחה ויועץ המ"א.

ניתן לקבל את הפטור על סמך לימודים קודמים או ללמוד במהלך תואר המוסמך.

כלי עזר למחקר אינו משוקלל לממוצע התואר ואינו נספר למניין 28 הנ"ז הנדרשות.

 

לקיחת קורס מעבדתי כמו מפגש מודרך מומלצת ע"י החוג

 

*בקשה להכרה בקורסים לחוג- גורם מאשר: יועצת מ"א. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "בקשה לאישור יועץ".

 

*בקשה להכרה בקורסים ממוסד אחר- ניתן להכיר עד שליש מהלימודים.

גורם ממליץ: יועצת מ"א. גורם מאשר: הועדה ללימודים מתקדמים . את הבקשה יש להגיש על גבי טופס " בקשה להכרה בקורסים " בצירוף המלצת היועץ וגיליון ציונים רשמי.

  

לפי החלטת ועדת הוראה זיכויים אקדמיים ממוסדות אקדמיים אחרים ינתנו רק על קורסים עם ציון 75 לפחות.

כמו כן, נקודות הזיכוי הן בהתאם לנקודות הנלמדות באוניברסיטה העברית. למשל, תלמידים של האוניברסיטה הפתוחה שבה על הקורס מקבלים 6 נ"ז, יזוכו אצלנו ב-4 נ"ז בלבד.

הרשמה לתואר מוסמך

 

 

ההרשמה למוסמך נמצאת בעיצומה! ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-31.8.17. 

על הפניה להרשמה לתואר שני בחוג למדעי הקוגניציה לכלול:

 

 1. טופס הרשמה
 2. גיליון ציונים מהתואר הראשון.
 3. מכתב פניה קצר (בין עמוד לשניים) המפרט את הרקע להתעניינותך בלימודי תואר שני בקוגניציה (אנא הימנע/י מהצהרות כגון "מדעי הקוגניציה הוא תחום מעניין"), תחומי עניין ספציפיים, מנחה/ים פוטנציאלי/ם. בנוסף, אנא תאר/י במכתב כל ניסיון מחקרי קודם שיש לך (עבודה כעוזר/ת מחקר, עבודות סמינריוניות וכו').
 4. מומלץ להגיש מכתב המלצה של המנחה המיועד. צירוף מכתב זה לבקשה ישפר סיכויי קבלה בעת בחינת נתוני הקבלה.

 

הקבלה לתכנית הינה תחרותית, על בסיס ציונים ומכתב הפניה. עדיפות ניתנת למועמדים בעלי נסיון מחקרי, ו/או מועמדים שיצרו קשר עם מנחה ויש להם רעיונות לנושא מחקר. עדיפות זו מבוססת על היות תכנית המוסמך בקוגניציה תכנית אישית, שאינה מספקת מסגרת לימודים "חיצונית", כזו שאינה מבוססת על תכנית לימודים שהסטודנט יוצר עם המנחה.

 

רשימה חלקית של אנשי סגל השייכים או מקושרים לחוג למדעי הקוגניציה נמצאת תחת אנשים ותחת מעבדות. אך ניתן לשתף פעולה עם חוקרים נוספים מהאוניברסיטה העברית, ובפרט שתחום מחקרים נושק לקוגניציה.

דוגמאות לכותרים של עבודות שנכתבו במסגרת התכנית מופיעות באתר החוג.

את החומר נא לשלוח לזיוה, החוג למדעי הקוגניציה, פקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד: 91905.

 

תלמידים שאינם בוגרי האוניברסיטה העברית חייבים להירשם גם במשרד לקבלת תלמידים (מלק"ת). ניתן להירשם גם דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה שכתובתו: www.huji.ac.il .

תלמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון באוניברסיטה העברית לפני 1976 חייבים להירשם גם במשרד לקבלת תלמידים.

 

תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בחו"ל יירשמו בבית הספר לתלמידים מחו"ל – בנין בויאר, הר-הצופים (טלפון: 02-5882607).

 

תלמידי האוניברסיטה העברית חייבים בדמי הרשמה. "שובר דמי רישום" ניתן לקבל במזכירות התלמידים של הפקולטה.

 

לייעוץ והכוונה מומלץ לפנות לפרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - Hilla.jacobson@mail.huji.ac.il, קבלת קהל בתיאום מראש.

 

מזכירות החוג פתוחה ימים א-ה בין השעות 10-13, במתחם אוסטרליה, קמפוס הר-הצופים. טלפון: 02-5883758

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

מסלול מואץ לתואר מוסמך

 

החל משנת הלימודים תשע"ד מציע החוג למדעי הקוגניציה תכנית מהירה לתואר ראשון+תואר שני בתוך ארבע שנים.

המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים.

על מנת להיות מועמד לתכנית יש למצוא מנחה עד לסוף שנת הלימודים השנייה.

מומלץ להתחיל בעבודת מעבדה כבר בשנה השנייה לתואר.

 

מבנה הלימודים:

 • בשנה השנייה לתואר בוגר יחלו התלמידים לעבוד על פרויקט מחקר אישי במסגרת המעבדה שבחרו. על הפרויקט ניתן לקבל קרדיט של 4 נ"ז לבוגר במסגרת הקורס "פרויקט עצמאי במעבדה" (06137).
 • במהלך השנה השלישית והרביעית ללימודים על התלמיד להשלים את סך הנקודות הנדרש לתואר השני. מספר הנקודות הנדרשות מתלמידי מוסמך בקוגניציה הוא 28 נ"ז, בנוסף לשיטות מחקר מתקדמות (או כלי עזר מחקרי אחר). את תכנית הלימודים יש להכין יחד עם המנחה ולאשרה עם יועצ/ת המוסמך.
 • כמו כן, חובה לכתוב עבודה סמינריונית (שאינה מקנה נ"ז, אך נכללת לממוצע התואר), בחינת גמר ותזה (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי).
 • במהלך לימודי הבוגר ניתן לצבור עד 12 נ"ז לתואר מוסמך אשר בסגירת תואר הבוגר יועברו ללימודי המוסמך.
 • עוד בשנה השלישית ללימודי הבוגר יש ללמוד את הקורס 06832 "סמינריון מוסמך לתלמידי קוגניציה".
 • לקראת שנת הלימודים הרביעית התלמידים יירשמו כתלמידים מן המניין לתואר מוסמך בקוגניציה, ויהיה עליהם לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה והחוג.
 • בסוף השנה הרביעית על התלמידים לסיים את חובותיהם (באופן פורמלי אפשר להגיש את התזה עצמה עד 30.9).
 • תלמידים המעוניינים להציג את מועמדותם לתכנית מתבקשים למלא "טופס הגשת מועמדות" ולהגישו למזכירות החוג. עד לתאריך 1.8.

 

 

התלמידים במסלול יקבלו מלגה המותנית בעמידה בכל דרישות המסלול. החוג רשאי להפסיק את המלגה במידה ולא יעמדו בתנאים הנדרשים.

 

 

ניתן לפנות למזכירות בכל שאלה ועניין.

מסיימים משנים קודמות

לפני תשס"ג

 

 • אורי חסון ("רזולוציה מרחבית של קשב ויזואלי: הפניית קשב לאזורים שונים ומובחנים בתוך חצי השדה הוויזואלי בעקבות רמז תקף", מנחה: אשר כהן), בהצטיינות
 • נגה מאיר ("הקשר שבין השפעתם של גורמים מורפולוגיים בזהוי מילה לבין רכישת יכולת הקריאה", מנחים: אביטל דויטש ורם פרוסט), בהצטיינות
 • סול עפרוני (מנחה: סורין סולומון), בהצטיינות יתרה
 • עטרה פרידיונג (לא מחקרי)

מחזור תשס"ג

 

 • שחר ארזי ("הבסיס התודעתי של הביו-ספירה", מנחה: מרדכי רוטברג), בהצטיינות
 • תמר ארנון ("תפקיד המוצרכות בלמידת תחביר המושא העקיף", מנחה: ענת ניניו)
 • הדס חזן-ולן ("מבנה הלקסיקון המנטלי של עברית: עדויות משורשים חסרים ושורשים נחים", מנחה: רם פרוסט), בהצטיינות יתרה
 • בשמת נצר (לא מחקרי)
 • נעה רוטברג (לא מחקרי)

מחזור תשס"ד

 • רונן גולן ("הערכת זמן ותגובות אוריינטציה: השפעת הערור על קוצב הזמן בתפקיד של הערכת זמן פרוספקטיבית", מנחים: גרשון בן-שחר ודן זכאי)
 • מאיה דנק ("הוא או היא? תהליכי עיבוד חוקי התאמה במין בעברית בהפקת שפה ובהבנתה", מנחה: אביטל דויטש), בהצטיינות
 • דינה מרקובסקי (לא מחקרי)
 • איילת נווה ("תפיסת תלות בהקשר של תלות נוספת, הקשר בין תפיסת תלויות והעדפות והשפעת גמול כספי של תפיסת תלויות ועל העדפות", מנחים: יעקב קריב ויהודית אברהמי), בהצטיינות
 • אפרת פירר (לא מחקרי), בהצטיינות
 • אורנה קורמן (לא מחקרי), בהצטיינות
 • אורלי שאול ("ידע פונולוגי סמוי בקרב דסלקטים ללא לקוי שפתי", מנחה: יונתה לוי), בהצטיינות

מחזור תשס"ה

 • יניב טישלר (לא מחקרי), בהצטיינות
 • אלון מהרשק ("שיר או משורר - האם ידיעת שם המשורר משפיעה על חווית קריאת השיר?", מנחה: מיה בר הלל) , בהצטיינות
 • אשרת משה ("רכישת פועלים אצל ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות לשונית תקינה", מנחה: קורי שולמן) בהצטיינות
 • מלכה סימן טוב ("תפיסת האינטליגנציה על ידי המורים והשלכותיה על התאמת דרכי ההוראה ללומדים השונים", מנחה: אברהם כהן)
 • יוליה ספיבק (""The Status of Local Scrambling in Russian, מנחה: אייבי סיישל) בהצטיינות

מחזור תשס"ו

 • רות אדם ("הגברה מלאכותית של יצירתיות, מציאת דפוסי יצירתיות באמנות", מנחים: סורין סלומון, אסתר עדי-יפה) בהצטיינות
 • אביטל אסולין (לא מחקרי)
 • גיל אשרי ("יצור ממוחשב של עזרים לזיכרון מילים", מנחה: ארי רפופורט)
 • עירית בראטמן (לא מחקרי)
 • אילנה ציון - גולומביק ("Processing Pitch and Duration of HarmonicTones Negativity Study: A Mismatch NegativityStudy", מנחה: שלמה בנטין), בהצטיינות
 • נורית גרבר - לסר, "מה אנו רואים? חיבור בנושא: תפיסה ומציאות",מנחים: מאיר בוזגלו ושלמה בנטין)
 • אורי ויזל ("השפעת תקשורת על דינמיקת שיתוף הפעולה בדילמה חברתית עם אי ודאות ברמת הפרט", מנחה: גרי בורנשטיין) בהצטיינות
 • חגית ון דר הובן  (לא מחקרי)
 • נופית זכריה ("האם קיימת אינטראקציה בין זיהוי פרצופים לבין עיבוד הבעות?", יונתה לוי)
 • בוני חזן (לא מחקרי), בהצטיינות
 • תרצה יובל ("קשרים אפשריים בין התפתחות החשיבה לבין הערכת משך נגינה של כתב-תווים נתון בקרב ילדים מנגנים", מנחה: רוני גרנות ), בהצטיינות
 • אבנר להבי (לא מחקרי), בהצטיינות
 • מלכה לורבר (לא מחקרי)
 • אריאל עידן ("הכשל המבני של הדחת הדואליזם",מנחה: ימימה בן-מנחם)
 • מרק שובמן ("ייחוד התפקיד של תפיסה ראייתית בדיסלקציה", מנחה: מרב אחישר), בהצטיינות
 • שני שלגי ("Mismatch Negativity ותחרות על משאבי גילוי חריגה מרחבית: בחינה מחדש של תיאוריות התחרות" , מנחה: ליאון דעואל), בהצטיינות יתירה

מחזור תשס"ז

 • תומר ליבנה ("השפעת קונפיגורציה על תופעת הcrowding", מנחה:דוב שגיא (מכון ויצמן)).
 • יעל רוט לוי (לא מחקרי)
 • אושרי וייס ("ניתוח פרמטרי של בעיית המחלקה האסייתית", מנחות: יעל זיו וטלי רבינוביץ),בהצטינות.
 • שלמה ישראל ("הרכבת הטיעון האוולוציונית לאלטרואיזים: אסוציאציה בין גנים משוערים והתנהגות במשחקים כלכליים", מנחה: ריצ'רד אבשטיין), בהצטינות.
 • ידידה בתיה לובין ("השפעת דגמי החזרה של הטונים של חדות אבחנת התדר" ,מנחים: מירב אחישר וישראל נקלן), בהצטינות.
 • עדי מזור-קריו (לא מחקרי), בהצטינות.
 • תמר גבור (" השפעה של הקשר תחבירי על תהליכי פירוק מורפולוגי בתהליך זיהוי מילה כתובה בעברית", מנחות: אביטל דויטש ועינת גוברמן )
 • נועה גרנות רייך (לא מחקרי)
 • פנינה וייסברג ( לא מחקרי)
 • חגית וסרטיל ( לא מחקרי )
 • ישי פריד ( לא מחקרי )
 • יואב פרנקל ("האם " זייפנות" בשירה נובעת מלקות בתפיסת גובה הצליל?", מנחים: רוני גרנות וד.כהן)

מחזור תשס"ח

 • שלומית תשובה ("מודל לרכישת שפה שנייה המשתמש בהכללת דוגמאות באמצעות דקדוק השפה הראשונה וקטגוריות מושגיות", מנחה : ארי רפפורט ), בהצטיינות.
 • אבי מרזל (כיצד משפיעים תנאים של גישה, המנעות רווח והפסד על אסטרטגיות ב"משחק הפרזיט", מנחה : יעקב קריב), בהצטיינות.
 • טל חן שטראוסמן ("How to boost emphathy with music" מנחה : רות הכהן)
 • סוזנה כהן וקסלר ("סוגיות קוגנטיביות בעיבוד מידע חברתי במסגרת פיתרון בעיות אצל ילדים :תרומתו של זיכרון העבודה - מרכיב ניהולי- בשלב הקידוד של המידע החברתי", מנחים : יופ מאיירס ויהודה פולק)
 • אתי דסקל ( לא מחקרי)
 • צפי צור ("וולנס ועוררות משולבים במרחב הסמנטי הרב - ממדי של מילים: גישה חישובית", מנחים : שלמה בנטין וירון זילברמן), בהצטיינות.
 • אתי רום זינגר ( לא מחקרי )
 • אדם כהן ("אי הקבעותם ויחס הנסמכות בפילוסופיה של הרוח של דונאלד דונאלד דייוידסון", מנחה : אורון שגריר), בהצטיינות.

מחזור תשס"ט

 • אסנת שגיב ( לא מחקרי)
 • תמר אליאש ( פרנק ) (לא מחקרי)
 • נועה סילנר (" להשתנות בלי לדעת למה : אודות ההשפעות של פידבק מרומז ", מנחה : רן חסין)
 • נגה שרמן (" קשב מתמשך וסימפטומים התנהגותיים שלADHD אצל ילדים צעירים עם חשש ללקויות למידה בהשוואה לילדים צעירים שתפקודם רגיל ", מנחה :לילך שלו מבורך)
 • אפרים זאקס (" היבטים סמנטיים של אחזור מידע ", מנחים : עדו דגן וארי רפפורט)
 • עתליה חי (" בדיקת מהותם של תהליכי הטרמה בעקבות האקורד המז'ורי הבודד ", מנחה:  ד"ר רוני גרנות)
 • אלעד גרין ("שיטת הבחירה קופלנד: מניפולציה עם מצביעים אי-רציונליים". מנחה: פרופ' ג'פרי רוזנשטיין(
 • מאיר משולם ("בחינה אמפירית של רגשות רציונליים". מנחים: פרופ' אייל וינטר ופרופ' גרשון בן-שחר(
 • נעמי הכהן ( לא מחקרי)
 • איילת ירון ( לא מחקרי)
 • סיון פיימן ( לא מחקרי)
 • יועד קנת ( לא מחקרי)

מחזור תש"ע

 • יוליה אוגניאן ("Phonological Anchoring Deficits in Developmental Dyslexia", מנחה: פרופ' מירב אחישר)
 • לירון מיכאלי (מנחה: פרופ' מירב אחישר(
 • שמואל פריד ("מגבלות מיותרות על פיתוח מודלים בבינה מלאכותית", מנחה: פרופ' אורון שגריר(
 • ניב רגב, (" Can we predict all that we know? An FMRI study of differences in met mnemonic monitoring of semantic and episodic materials" ,מנחה: ד"ר ענת מריל(
 • סיגל שטרסר-דסברג ("השפעת הרחבת חדרים מתונה במוח העובר על התפתחות שפה", מנחה: ד"ר איתי ברגר)
 • אריאל גולדשטיין ("קריאה והבנה סמנטית לא מודעת של ביטויים מילוליים בעלי שתי מילים ויותר", מנחה: פרופ' רן חסין)
 • עדי מאיר ("מורפמת השורש בתהליך הפקת מילים בעברית", מנחה: ד"ר אביטל דויטש)
 • יוחאי עתריה ( "תודעה-גוף-זמן: איך חושבים בהעדר תחושת זמן? פרספקטיבה פנומנולוגית", מנחה: פרופ' בני שנון)

מחזור תשע"א

 • דנה צחר ("שלוט בעצמך, הבן את האחר: מחקר התנהגותי אודות הקשר בין יכולת שליטה על עיכוב תגובה ליכולת Theory of Mind.  הערכה של השפעות תורשה וסביבה", מנחה: פרופ' אריאל כנפו(
 • מאיה צוקרמן (""Rings a bell?" Electrophysiological correlates of metamemory Judgments: Insights into retrieval of semantic Knowledge using musical stimuli",  מנחה: ד"ר ענת מריל)
 • תמר קולודני ("הפרעות קשב בקרב מבוגרים עם ADHD: מודל 4 מערכות הקשב", מנחה: ד"ר לילך שלו-מבורך(

מחזור תשע"ב

 • טאהר אבופול ("הבדלים התפתחותיים במשחק תחרותי של הקצאת משאבים", מנחה: פרופ' יעקב קריב וד"ר יהודית אברהמי)
 • ליאור ארנפלד (""The Morphology of the Hebrew Causative Alternation, מנחה: פרופ' מלכה רפפורט-חובב)
 • תם שלי נח ("אין לי מושג איך היא עושה את זה" : תפקיד המערכת הלא-מודעת בהשגת מטרות", מנחה: פרופ' רן חסין).
 • צבי ולודבסקי ("קונפליקטים בין קבוצות כמנגנון המאפשר אלטרואיזם – מודל מבוסס סוכנים", מנחה: פרופ' גרי בורנשטיין)
 • נעה בוסתן-נבעה ("הגורמים המשפיעים על שיקול ההורים על גיל העברת ילדם עם אוטיזם למסגרת חיים חוץ ביתית", מנחה: ד"ר קורי שולמן)
 • מורן אהרוני ("בדיקת טיב האבחנה בין הנחתת תדרי אלפא להנחתת תדרי מיו במהלך התבוננות בפעילות מוטרית ביולוגית, באמצעות פירוק לגורמים בשיטותPARAFAC - tucker", מנחה: פרופ' שלמה בנטין)
 • חן אור-בך (" How does the cognitive system handle goals? The goal file framework תיק מטרה – מסגרת תיאורטית לניהול מטרות על ידי המערכת הקוגניטיבית", מנחה: פרופ' רן חסין)

 מחזור תשע"ג

 • ויקטוריה אייזנברג ("Imagine all the people: Incidental visual imagery of familiar faces triggered by their names - evidence from N170 modulation , מנחה: פרופ' שלמה בנטין ופרופ' ליאון דעואל)
 • נטע לבנה ("השפעת ידע קודם על יצירת זכרונות אפיזודיים חדשים - זוית חדשה על אפקט התאימות", מנחה: ד"ר ענת מריל)
 • קרן עינת ("התאם השלילה בעברית המודרנית והניסיון להתחקות אחר מקורותיו", מנחה: ד"ר אייבי סישל)
 • אליאן חפץ, ("השפעת החרטה על קבלת החלטות חוזרת בסביבה דינאמית", מנחה: פרופ' יעקב קריב)
 • זיו שכטר נסים, ("מאפייני הלמידה המוטורית בקרב ילדי גן חובה וכיתה ב'", מנחה: ד"ר אסתר עדי יפה)
 • דנה פולבר (לא מחקרי)

מחזור תשע"ד

 • עודד ביין ("The influence of associative networks on episodic memory" , (מנחה: ד"ר ענת מריל)
 • אלונה נרקיס ("Reading Hebrew as a second language: 'Semitic' markers emergence and literacy acquisition patterns", מנחה: פרופ' רם פרוסט)
 • יונתן שרייבר ("מודל קוגניטיבי לחוויה המיסטית ויישומו בכתב האדמו"ר מקומרנו - ר' יצחק אייזק ספרין", מנחה: פרופ' יהונתן גארב)
 • אליאור סולם ("שילוב של תיוג קוגניטיבי בתרגום אוטומטי: יסודות תיאורטיים ואנליזה של קורפוס דו-לשוני", מנחה: פרופ' ארי רפופורט)
 • אורי בלנרו ("השפעת חרטה, אכזבה ותגמול על קבלת החלטות חוזרות, אצל פרטים הנבדלים במין ובאוריינטציה המינית", מנחה: פרופ' יעקב קריב)
 • עדי אופיר (לא מחקרי)
 • עומר שץ (לא מחקרי)