מתרגלים ועוזרי הוראה

אלבר לוטםLotem.Elber@mail.huji.ac.ilבתיאום מראש במייל   
ארבל רוניrooniarbel@gmail.comבתיאום מראשעין כרם
ברייס הנריHenry.Brice@mail.huji.ac.ilימי שני, 14-16, או בתיאום מראש.מעבדה 0605 בפסיכולוגיה 
ג'ונסון תמרtamar.johnson@mail.huji.ac.il  
גולדשטיין אריאלAriel.Goldstien@mail.huji.ac.ilבתיאום מראש 
הכהן אוריori.hacohen@mail.huji.ac.ilקבלה ביום שלישי ב16:00בבניין מנדל, חדר 124 
כרדוש ראשהrasha.kardosh@mail.huji.ac.il  
נהרי טלtal.nahari@mail.huji.ac.ilבתיאום מראשמעבדה 2503 בחברה. 
טל שירהshiragetsmail@gmail.comימי שני ב-12:30 בתיאום מראשבמתחם אוסטרליה, 
כהן חייםhaim.cohen3@mail.huji.ac.il  
דן רותםrotem.yogev@mail.huji.ac.ilתיאום מראשיעודכן בהמשך
גרצובסקי איילתayelet.gertsovski@mail.huji.ac.il  
אמיר נדבnadav.amir2@mail.huji.ac.ilביום ד׳ 16:15-17:15 או בתאום מראשחדר B404, בניין רוטברג להנדסה ומדעי המחשב.
קמפוס גבעת רם.
אביר יניבyaniv.abir@mail.huji.ac.ilבתיאום מראשחדר 0606 בהר הצופים 
יזהר אורor.yizhar@mail.huji.ac.il  
טאובר עופריofri.tauber@mail.huji.ac.ilבתיאום מראשבתיאום מראש
בוקס גליתgalit.buchs@mail.huji.ac.il  
פריד רחליRachel.Fried@mail.huji.ac.ilבתיאום מראשבתיאום מראש
פונשטיין גרגGregory.Founshtein@mail.huji.ac.il