Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

פילוסופיה

פרופ' אורון שגריר

פילוסופיה של הגוף והנפש - לחצו לאתר האישי


ד"ר הילה יעקובסון
פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של הפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, מודעות, תפיסה חושית 
 

ד"ר אורלי שנקר

פילוסופיה של המדע, פיזיקליזם - לחצו לאתר האישי