סגל אדמיניסטרטיבי

פרופ' ענת מריל

ראש החוג למדעי הקוגניציה
בתיאום מראש
טלפון: 02-58833
anat.maril@mail.huji.ac.il

ד"ר איילת לנדאו
יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה
בתיאום מראש
דוא"ל: Cogbaadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון
יועצת למוסמך
בתיאום מראש
מייל: Hilla.jacobson@mail.huji.ac.il

גב' טלי וינו-אורן
רכזת החוג
מתחם אוסטרליה חדר 204
טלפון: 02-5880099
talivo@savion.huji.ac.il

גב' זיוה רחמין
מזכירת החוג לענייני תלמידים
מתחם אוסטרליה חדר 205
שעות קבלה: ימים א' - ה ' 10:00-13:00
טלפון: 02-5883758
zivara@savion.huji.ac.il


טל נהרי
מתאמת החוג
Tal.nahari@mail.huji.ac.il