Table of Contents

צרו קשר

ד"ר איילת לנדאו, יועצת לבוגר וחטיבה בקוגניציה - cogBAadviser@mail.huji.ac.il

פרופ' הילה יעקובסון, יועצת למוסמך - hilla.jacobson@mail.huji.ac.il              

גב' זיוה רחמין, מזכירת החוג - טלפון: 02-5883758, zivara@savion.huji.ac.il, ימים א' - ה ' 10:00-13:00 

מעבדות

אנו מזמינים אתכם להתרשם ממגוון המעבדות שאנו מציעים בתחום הקוגניציה, כפי שמפורטים בתפריט שבצד הימני וברשימה הנמצאת בלינק. עבור כל מעבדה מפורטים ראשי המעבדה וחוקריה עם פרטי קשר, לכל שאלה.

לחץ כאן פרטי המעבדות לשנת תשע"ז

פרויקט מחקר במעבדה - כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול

פרויקט מחקר עצמאי במעבדה - קורס 06137, 06147 ו-06834


מאחר שישנם סטודנטים רבים שכבר רוצים לתכנן את המשך דרכם האקדמית, החליט החוג לאפשר לכם ולעודד אתכם להשתתף בפרויקט מחקר עצמאי במעבדה, שיתחיל לסלול את דרככם האקדמית וייתן לכם ניסיון חשוב בעבודת שטח.
המטרה היא להצטרף למעבדה בפסיכולוגיה, מדעי החיים, מנהל עסקים, מדעי המחשב, חינוך וכו' ולהתנסות בעבודת המעבדה השוטפת. ישנה אפשרות לבצע פרויקט מחקר שלם שכולל הכנת ניסוי, הרצתו על נבדקים וניתוח תוצאותיו. כמו כן, ניתן להצטרף לעבודה השוטפת של מעבדה כלשהי ולקחת חלק בפרויקטים שמתקיימים בה.

השתתפות בפרויקט מעבדה מקנה 4 נ"ז והוא מיועד לתלמידי ב.א. בשנים ב' ג' ולתלמידי מ.א. ניתן לבצע את הפרויקט בסמסטר א', בסמסטר ב' או לאורך השנה כולה (זה תלוי בלו"ז של הסטודנט וגם בדרישות המעבדה הספציפית). בסיום הפרויקט יש להגיש לראש המעבדה דו"ח קצר המסכם את הפרויקט (לרוב עמודים בודדים, אבל תלוי בדרישות המעבדה) ועליו ינתן ציון.
אנחנו ממליצים באופן מיוחד לנצל פרויקט זה לטובת כתיבת עבודה סמינריונית ואז הפרויקט יקנה 8 נ"ז - 4 נ"ז על הפרויקט עצמו ועוד 4 נ"ז על הסמינריונית (ייתכן שראש המעבדה ייתן/תתן ציון אחד שיהווה את הציון של כל 8 הנקודות, אבל ייתכן גם שהוא/היא י/תחליט לתת ציון נפרד על הפרויקט המחקרי ועל הסמינריונית). מי שירצה לכתוב עבודה סמינריונית יצטרך כנראה להתחייב לשנה שלמה, משום שעליו לערוך פרויקט שלם.

כדי להשתתף בפרויקט מעבדה יש להירשם לקורס "פרויקט מעבדה עצמאי" שמספרו 06137 (לתלמידי ב.א., שנה ב'), 06147 (לתלמידי ב.א. שנה ג') או 06834 (לתלמידי מ.א.), ואשר מופיע במערכת הרישום. במקביל יש לפנות למעבדה שבה אתם מעוניינים לעבוד ולהסביר שאתם מהחוג למדעי הקוגניציה ורוצים להשתתף בפרויקט מחקרי במעבדה. מאוד ייתכן שראש המעבדה יבקש לפגוש אתכם ולערוך לכם סוג של ראיון לפני שיקבל אתכם למעבדה שלו. בשיחתכם עם ראש המעבדה תוכלו גם לברר לגבי האופציה של לעבוד רק באחד מן הסמסטרים והוא/היא גם יגידו לכם איזה סמסטר עדיף מבחינתם. מומלץ שהמעוניינים להשתתף בפרויקט רק בסמסטר ב' יפנו כבר עכשיו למעבדה שבה הם מעוניינים כדי לברר פרטים ולשריין מקום.

מצורף קובץ ובו פרטים של מעבדות המעוניינות לקלוט תלמידים מהחוג למדעי הקוגניציה. בקובץ מוצגים נושאי המחקר המרכזיים של המעבדות, דרישות הקדם שלהן והעדפותיהן בנושא חלוקת העבודה על פני השבוע ועל פני הסמסטרים. שימו לב שניתן לבחור בכל מנחה, גם אם אינו מופיע ברשימה, כל זמן שתחום העיסוק שלו קשור באופן כלשהו לקוגניצה והוא מאשר את השתתפותו ומתחייב להנחות אתכם ולבדוק את העבודה שתגישו בסיום הפרויקט. רעיונות נוספים למנחים תוכלו למצוא ברשימת המעבדות תחת לשונית זו. ניתן לפנות גם למרצים שאינם מופיעים ברשימה זו, אם תחום עיסוקם קשור למדעי הקוגניציה ומאפשר פרויקט בעל אופי מחקרי.